ΠΔΕ353: Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΠΔΕ353: Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Η θεματική ενότητα εξετάζει τους διαφόρους μηχανισμούς λειτουργίας των κεφαλαιαγορών και παρέχει βαθύτερη κατανόηση των αρχών της ανάλυσης και αποτίμησης των επενδύσεων. Θέματα που μελετούνται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: προσδιορισμός καταλληλότητας αξιόγραφων για συμπερίληψη τους σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια, αποτελεσματικοί τρόποι επιλογής συναλλαγών, μέθοδοι αξιολόγησης αξιόγραφων όπως μετοχές, χρεόγραφα, προαιρετικά δικαιώματα, προθεσμιακά συμβόλαια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση αξιόγραφων και στη διαχείριση χαρτοφυλακίου με έμφαση στον καλύτερο συνδυασμό αξιόγραφων σε ένα χαρτοφυλάκιο, την παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου καθώς και στην αξιολόγηση της απόδοσής του.

Προαπαιτούμενα: ΠΔΕ251

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ353
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΠΔΕ352: Επιχειρησιακή Διοίκηση ΠΔΕ401: Ηγεσία »