ΠΔΕ253: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΠΔΕ253: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη

Η θεματική ενότητα καλύπτει τη βασική εισαγωγή σε μεθόδους και τεχνικές της διοικητικής επιστήμης. Οι μέθοδοι που εξετάζονται περιλαμβάνουν: μοντέλα δικτύων, γραμμικό προγραμματισμό, δέντρα αποφάσεων και μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων. Εξετάζονται επίσης διάφορες πρακτικές εφαρμογές των πιο πάνω μεθόδων και τεχνικών για επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων.

Προαπαιτούμενα ΠΔΕ103, ΠΔΕ153

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ253
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό