27
Σαβ, Νοε

ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

O βασικός σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να υποβοηθήσει στην κατανόηση και  χρήσης της λογιστικής στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα θα εξεταστούν  θέματα που αφορούν το λογιστικό κύκλο μιας επιχείρησης, καθώς επίσης και η ετοιμασία, ανάλυση και παρουσίαση χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους διευθυντές, τους επενδυτές και τις τράπεζες, για τη λήψη πιστωτικών, επενδυτικών και διοικητικών αποφάσεων.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ151
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό