ΠΔΕ101: Αρχές Διοίκησης - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΠΔΕ101: Αρχές Διοίκησης

O βασικός σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να υποβοηθήσει στην κατανόηση της φύσης και της χρησιμότητας της διοίκησης σ' ένα οργανισμό. H δομή της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας  περιστρέφεται γύρω από την ανάλυση των αρχών που διέπουν τις βασικές διοικητικές λειτουργίες ενός οργανισμού όπως, το σχεδιασμό, την καθοδήγηση, τη στελέχωση,  την οργάνωση και τον έλεγχο. Εξετάζονται επίσης και οι πιέσεις που ασκούνται πάνω στη διοίκηση του οργανισμού από δυνάμεις του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος. Η θεματική ενότητα παρέχει επίσης μια γενική ανασκόπηση των βασικών περιοχών διοίκησης: μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικής,  λογιστικής, παραγωγής και προσωπικού.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ101
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΠΔΕ102: Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων »