27
Σαβ, Νοε

ΟΙΚ421: Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Η θεματική ενότητα βασίζεται πάνω στη ενότητα  κορμού  της χρηματοοικονομικής (Αρχές Χρηματοοικονομικής Θεωρίας) και εξετάζει γνωστές έννοιες στο πλαίσιο της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επίσης, εισάγει  νέες  έννοιες που έχουν σημασία για τους διαχειριστές στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την ικανότητα εφαρμογής χρηματοοικονομικών εργαλείων και ιδεών σε οργανισμούς στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ421
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (εαρινό)
  • Κόστος: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό