ΟΙΚ421: Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

20
Κυρ, Σεπ

ΟΙΚ421: Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Η θεματική ενότητα βασίζεται πάνω στη ενότητα  κορμού  της χρηματοοικονομικής (Αρχές Χρηματοοικονομικής Θεωρίας) και εξετάζει γνωστές έννοιες στο πλαίσιο της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επίσης, εισάγει  νέες  έννοιες που έχουν σημασία για τους διαχειριστές στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την ικανότητα εφαρμογής χρηματοοικονομικών εργαλείων και ιδεών σε οργανισμούς στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

  • Κωδικός: ΟΙΚ421
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    -