02
Πεμ, Δεκ

ERM502: Advanced Quantitative Methods for Managers

The objective of this module is to provide the general framework of quantitative methods and their application in business applications. Furthermore, this module describes the analytic methods managers use in a wide variety of decision situations. 
 
Learning Outcomes: The purpose of this module is to help students understand how a model is built up, how it is specified, how it is estimated and finally how it is tested using diagnostic tools, which test how well a specified model fits the data.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ERM502
  • ECTS: 20
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    4 written assignments (7.5% each) and final examination (70%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Ετήσια
  • Κόστος: 1000 euro
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό