ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Πεμ, Ιαν

ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Γνωστικά Αντικείμενα:
Περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην προσπάθεια να επιλύσουμε εκπαιδευτικά προβλήματα βασιζόμενοι σε συστηματική έρευνα, και τις μεθόδους και τεχνικές που έχουμε στη διάθεσή μας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΑ51
  • ECTS: 30
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    3 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (55%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Ετήσια
  • Κόστος: 1350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό