ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

01
Πεμ, Οκτ

ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Γνωστικά Αντικείμενα:
Περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην προσπάθεια να επιλύσουμε εκπαιδευτικά προβλήματα βασιζόμενοι σε συστηματική έρευνα, και τις μεθόδους και τεχνικές που έχουμε στη διάθεσή μας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

  • Κωδικός: ΕΠΑ51
  • ECTS: 30
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    3 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (55%)