27
Σαβ, Νοε

ΔΜΥ502Α: Οικονομικά της Υγείας

Θεματικοί άξονες της Ενότητας:
 

 • Εισαγωγή στις Βασικές Οικονομικές Έννοιες 
 • Η Ισορροπία στην Αγορά  και το Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα 
 • Η Υγεία και η Αγορά των Υπηρεσιών Υγείας   
 • Η Ασφάλιση Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας    
 • Οργάνωση και Χρηματοδότηση Υπηρεσιών και Συστημάτων Υγείας    
 • Οργάνωση των Συστημάτων Υγείας  Ελλάδος και Κύπρου   
 • Οι Δαπάνες για τις Υπηρεσίες Υγείας

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΔΜΥ502Α
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  -

 • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
 • Κόστος: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό