ΜΔΕ50: Οργάνωση και Διοίκηση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

01
Πεμ, Οκτ

ΜΔΕ50: Οργάνωση και Διοίκηση

Η Θ.Ε. περιλαμβάνει το θεωρητικό, εννοιολογικό και θεματικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο για να κατανοήσει ο σπουδαστής το οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης, την εθνική και διεθνή αγορά, την εκάστοτε οικονομική πολιτική, κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις στη διοίκηση  των επιχειρήσεων και οργανισμών, την οργανωσιακή συμπεριφορά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.  
   
 Γνωστικά Αντικείμενα
  • Οικονομική των Επιχειρήσεων
  • Διοικητική Επιχειρήσεων
  • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

  • Κωδικός: ΜΔΕ50
  • ECTS: 24
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    4 γραπτές εργασίες (7,5% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (70%)

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΜΔΕ51: Χρηματοοικονομική και Λογιστική »