ΑΣΠ325: Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
03
Δευ, Οκτ

ΑΣΠ325: Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο

Μετά από μια εισαγωγή στην αστυνόμευση στην Κύπρο πριν την έναρξη της Βρετανικής κυριαρχίας, η θεματική ενότητα θα επικεντρωθεί στην ίδρυση, λειτουργία και αποτελεσματικότητα της Στρατιωτικής Αστυνομίας Κύπρου κατά την περίοδο 1879-1933. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο αποικιακό μοντέλο αστυνόμευσης και την εφαρμογή του στην Κύπρο. Στη συνέχεια, η προσοχή θα στραφεί στην αστυνομία και αστυνόμευση μέχρι την ανεξαρτησία της Κύπρου. Εξετάζοντας τους λόγους που οδήγησαν στην ενοποίηση της αστυνομίας και της αγροφυλακής τη δεκαετία του 1960, θα εξεταστεί η δομή και η λειτουργία της αστυνομίας τόσο κατά την περίοδο 1960-1974 όσο και μετά την Τούρκικη εισβολή του 1974. Τέλος, η προσοχή θα επικεντρωθεί στη δομή και λειτουργία της Αστυνομίας Κύπρου σήμερα, μέσα στο πλαίσιο της αστυνόμευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΑΣΠ325
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 γραπτές εργασίες (20% η κάθε μια) και Τελική Εξέταση (60%)

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 240 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate