ΟΙΚ495: Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Πεμ, Μαρ

ΟΙΚ495: Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)

Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους συναδέλφους του.
 • Επιλύει επιτυχώς προβλήματα που του παρουσιάζονται/ανατίθενται.
 • Επικοινωνεί τις ιδέες, τα προβλήματα και θέματα που σχετίζονται με την εργασία του στους συνάδελφους και προϊστάμενούς του.
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να κάνει εισηγήσεις για θέματα που άπτονται της εργασίας του.
 • Εκτελεί τα καθήκοντά του με υπευθυνότητα και επιμέλεια.
 • Επιδεικνύει επαγγελματικό προφίλ στον χώρο εργασίας.
 • Συσχετίζει τις ακαδημαϊκές του γνώσεις με τον επαγγελματικό χώρο.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ495
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Ένας φοιτητής/Μία φοιτήτρια βαθμολογείται με «Επιτυχία» εφόσον εκπληρώσει τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

  • Συμπλήρωση σε ικανοποιητικό βαθμό των απαιτούμενων ενεργειών στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected (εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, αξιολόγηση φοιτητή, τελική έκθεση κλπ.)
  • Θετική αξιολόγηση από το φορέα υποδοχής στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected
  • Θετική αξιολόγηση από τον/την Ακαδημαϊκό/ή Υπεύθυνο/η στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected και του Γραφείου Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα βαθμολογείται με «Αποτυχία» εάν δεν εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις πιο πάνω υποχρεώσεις.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 0
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites:

  Προ-απαιτούμενες Θεματικές Ενότητες

  ΟΙΚ111    

  Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι

  ΟΙΚ112

  Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων Ι

  ΟΙΚ113

  Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά Ι

  ΟΙΚ121

  Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης II

  ΟΙΚ122

  Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων ΙΙ

  ΟΙΚ123

  Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά II

  ΟΙΚ211

  Μικροοικονομική Θεωρία

  ΟΙΚ212

  Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

  ΟΙΚ213

  Οικονομετρία

  ΟΙΚ221

  Μακροοικονομική Θεωρία

  ΟΙΚ222

  Δημόσια Οικονομικά

  ΟΙΚ223

  Βιομηχανική Οργάνωση