ΘΕΣΠ612: Θεατρική Αγωγή Ι: θεωρία του εκπαιδευτικού θεάτρου - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
20
Σαβ, Αυγ

ΘΕΣΠ612: Θεατρική Αγωγή Ι: θεωρία του εκπαιδευτικού θεάτρου

Στόχοι Θ.Ε.

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας αφορά στις θεωρίες και στα στοιχεία του θεάτρου, τα οποία έχουν επηρεάσει το θέατρο/δράμα στην εκπαίδευση και στη διασύνδεσή τους με τις επιστήμες της αγωγής και της εκπαίδευσης. Μέσα στα πλαίσιά της, αναλύονται έννοιες και παράμετροι του θεάτρου, της αγωγής και της εκπαίδευσης στις αμοιβαίες συσχετίσεις και τους ποικίλους συνδυασμούς με τους οποίους εμφανίζονται στο σχολείο και στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται θεωρίες και πρακτικές για: την performance-επιτέλεση, την αφήγηση, την τελετουργία, το παιχνίδι, τους κώδικες υποκριτικής, τα αναλυτικά προγράμματα τεχνών στην εκπαίδευση, το παιδαγωγικό πλαίσιο της θεατρικής αγωγής, την ιστορία του θεάτρου/δράματος στην εκπαίδευση, τις επικρατέστερες μορφές, τεχνικές και προσεγγίσεις του θεάτρου/δράματος.

Ο/Η φοιτητής/-τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την εν λόγω Θεματική Ενότητα, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί πλήρως τον μορφοπαιδευτικό χαρακτήρα του θεάτρου.
 • Γνωρίζει τις βασικές έννοιες, τα θέματα και το περιεχόμενο των διαφορετικών παραμέτρων της Θεατρικής Αγωγής.
 • Γνωρίζει εμπεριστατωμένα τις σχέσεις μεταξύ του θεάτρου και της παιδαγωγικής και τους τρόπους με τους οποίους εμφανίζονται οι σχέσεις αυτές.
 • Κατανοεί τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους μορφών θεατρικής έκφρασης (θεατρικό παιχνίδι, τελετουργία, εκπαιδευτικό δράμα κ.ά.) και να τις χρησιμοποιεί σωστά.
 • Γνωρίζει τις τεχνικές του δράματος και του θεάτρου, ώστε να μπορεί να τις διδάξει και να τις εφαρμόσει.
 • Γνωρίζει βασικούς κώδικες και συμβάσεις υποκριτικής και να μπορεί να τους αξιοποιεί στην εκπαίδευση.
 • Κατανοεί το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το θέατρο/δράμα στην εκπαίδευση, μέσα από το εκάστοτε αναλυτικό ή και διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών.
 • Γνωρίζει την ιστορία του θεάτρου/δράματος στην εκπαίδευση και να μπορεί να συσχετίζει τις θεατρικές, παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές παραμέτρους.
 • Κατανοεί τη σημασία της κοινωνιολογικής διάστασης και λειτουργίας του θεάτρου.
 • Αντιληφθεί την πρόσληψη της θεατρικής παράστασης ως καταναλωτικού πολιτιστικού αγαθού.

Περιεχόμενο Θ.Ε.

 • Διάκριση των εννοιών θέατρο, παράσταση, performance- επιτέλεση.
 • Διαστάσεις και όψεις της έννοιας «Θέατρο»
 • Σύνδεση  της ιστορίας του θεάτρου με τα θεατρική είδη της κάθε περιόδου
 • Το σενάριο δράσης και η δημιουργική/θεατρική γραφή
 • Καταναλωτικό αγαθό Η σχέση κοινού- ηθοποιών ανάλογα με το είδος του θεάτρου
 • ▪ Οι επιρροές του θεάτρου στο θέατρο στην εκπαίδευση
 • Κατανόηση και αφομοίωση των εννοιών «ιστορία- μύθος-αφήγηση» στη θεωρία και στην πράξη
 • Ανάλυση και εμβάθυνση στην παραμυθιακή αφήγηση και στη σχέση της με το θέατρο στην εκπαίδευση
 • Ανάδειξη της ιστορίας ως βασικής δομής εξερεύνησης, αφήγησης και δραματοποίησης οποιασδήποτε μορφής λόγου.
 • Τεχνικές αφήγησης και διερεύνησης παραμυθιών
 • Ιστορία-αφήγηση στο επαγγελματικό θέατρο
 • Ιστορία-αφήγηση στο θέατρο/δράμα στην εκπαίδευση
 • Παιχνίδια ρόλων και αυτοσχεδιασμός
 • Προσωπικές δεξιότητες
 • Κανόνας και θεατρική σύμβαση
 • Παιχνίδι και συμβολικό παιχνίδι
 • Τεχνικές καλλιέργειας της δημιουργικότητας των παιδιών
 • Τεχνικές κοινωνικοποίησης των παιδιών μέσα από τη συμμετοχή στη θεατρική ομάδα
 • Νέες χρήσεις του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Ιστορικό πλαίσιο και μορφές του θεάτρου στην εκπαίδευση με άξονα το φυσικό ή το συμβολικό παιχνίδι.
 • Από το παιχνίδι στο θέατρο, μέσα από την ιστορία του θεάτρου στην εκπαίδευση
 • Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της τελετουργίας
 • Θέατρο, μετασχηματισμός και τελετουργία
 • Η τελετουργία στο θέατρο και στην καθημερινή ζωή
 • Η πρόσληψη των θεωριών για την τελετουργία στο θέατρο στην εκπαίδευση
 • Κοινότητα, συμμετοχή και επιτέλεση
 • Οι εφαρμογές της τελετουργίας στη σχολική σκηνική πράξη
 • Θέατρο, τελετουργία και επιτέλεση
 • Εφαρμογές του συστήματος Στανισλάφσκι στο θέατρο στην εκπαίδευση
 • Ο μανδύας του ειδικού
 • Δοσμένες συνθήκες
 • Το μαγικό «αν»
 • Παιχνίδι ρόλων
 • Αυτοσχεδιασμός
 • Καλλιέργεια ενσυναίσθησης μέσα από την ερμηνεία διαφορετικών προσωπικοτήτων και χαρακτήρων
 • Βιωματική συμμετοχή σε καταστάσεις και νέες εμπειρίες
 • Πειραματικές δράσεις σύνδεσης της θεωρίας του συστήματος Στανισλάφσκι με τη θεατροπαιδαγωγική δράση
 • Τεχνικές αποστασιοποίησης
 • Χειρονομία-Gestus
 • Καλλιέργεια κριτικής σκέψης των μαθητών
 • Αξιοποίηση θεατρικών τεχνικών που αναδείχτηκαν από το έργο του Μπρεχτ
 • Θεωρητικές συνδέσεις και παράλληλοι γόνιμοι συνδυασμοί εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών
 • Μοντάζ
 • Κατανόηση της σύνδεσης του ευρύτερου αναλυτικού προγράμματος του σχολείου με το αντικείμενο του θεάτρου/δράματος.
 • Ποικίλες προσεγγίσεις του θεάτρου/δράματος στην εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτικοί κώδικες συλλογής και συγχώνευσης
 • Περιχάραξη και ταξινόμηση
 • Αναλυτικό και κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα
 • Ζώνη επικείμενης ή εγγύτερης ανάπτυξης
 • Ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση
 • Μετασχηματιστικό μοντέλο εκπαίδευσης
 • Πρόσβαση ή αριστεία
 • Φαντασία και δημιουργικότητα
 • Έμπρακτες εφαρμογές της εκπαιδευτικής ατζέντας της χώρας τους ως προς το αντικείμενο του εκπαιδευτικού θεάτρου/δράματος με φιλοσοφικές και θεωρητικές προσεγγίσεις για τις τέχνες ως εκπαιδευτικά πλαίσια και εργαλεία.
 • Γνωριμία με τις  βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις αναλυτικών προγραμμάτων στον τομέα των τεχνών και του θεάτρου στην εκπαίδευση
 • Κατανόηση, αξιολόγηση και κριτική ανάλυση των διαφορετικών προσεγγίσεων που καθόρισαν την εξέλιξη του θεάτρου/δράματος στην εκπαίδευση
 • Σύνδεση της σχολικής πραγματικότητας με τις σύγχρονες θεατροπαιδαγωγικές τεχνικές.
 • Αξιολόγηση της θέσης του θεάτρου/δράματος στην εκπαίδευση με βάση το υπάρχον εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 • Δράμα για κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη
 • Εξελισσόμενο δράμα ή δράμα της διαδικασίας
 • Δράμα για μάθηση
 • Εφαρμοσμένο δράμα
 • Κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων και των εννοιών  που συναπαρτίζουν το θέατρο/δράμα στην εκπαίδευση
 • «Ενοποιημένη προσέγγιση»
 • Προσέγγιση των συμβάσεων/τεχνικών
 • Δημιουργία θεατρικού πλαισίου
 • Ανάπτυξη πλοκής
 • Αναστοχασμός
 • Αξιολόγηση δραστηριοτήτων και στόχων που αφορούν τόσο την εμπειρία και το περιεχόμενο όσο και τη θεατρικότητα και την παράσταση.
 • Κατανόηση και αφομοίωση των απαραίτητων δεξιοτήτων και γνώσεων για τη διδασκαλία του θεάτρου/δράματος
 • Αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων του θεατροπαιδαγωγού
 • Εμψυχωτής, συντονιστής, διαμεσολαβητής, σκηνοθέτης, δραματουργός κ.ά.
 • Έννοια της Θεατρικής εμψύχωσης και τεχνικές εφαρμογής της
 • Ρόλος του εμψυχωτή
 • Παιδαγωγικά αποτελέσματα της εμψύχωσης
 • Κοινωνιολογία του θεάτρου
 • Θεατρική κριτική
 • Πρόσληψη θεατρικής παράστασης
 • Θεατρικό marketing
 • Χειραγώγηση κοινής γνώμης
 • Αξιολόγηση των τεχνικών προώθησης του θεάματος και αποσαφήνιση των στοιχείων που συναπαρτίζουν την τελική εικόνα που σχηματίζει ο θεατής για τη θεατρική παράσταση.
 • Θέατρο των Καταπιεσμένων                                 
 • Θέατρο Φόρουμ 
 • Θεατής-ηθοποιός
 • Θεατής –δράστης (spectactor)
 • Mεσολαβητής (joker)
 • Κριτική αποτίμηση του έργου του Μπρουκ και του Μποάλ για το θέατρο στην εκπαίδευση                                               
 • Διερεύνηση θεατρικών τεχνικών που πηγάζουν από το έργο του Μπρουκ και του Μποάλ και οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για το θέατρο/δράμα στην εκπαίδευση.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

 • Κωδικός / Course Code: ΘΕΣΠ612
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  10% οι διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 30% οι γραπτές εργασίες και 60% οι τελικές εξετάσεις

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate