ΟΙΚ316: Θέματα Προχωρημένης Μικροοικονομικής - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
26
Κυρ, Ιουν

ΟΙΚ316: Θέματα Προχωρημένης Μικροοικονομικής

Η θεματική ενότητα ασχολείται με την εισαγωγή και ανάπτυξη των αναλυτικών εργαλείων της Μικροοικονομικής προχωρημένου επιπέδου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μαθηματικά μοντέλα μικροοικονομικής.

Παρέχει γνώσεις κλασικής Μικροοικονομικής Θεωρίας σε βάθος, καθώς και γνώσεις για τη σύγχρονη ανάπτυξή της. Τα θέματα περιλαμβάνουν: τη θεωρία του καταναλωτή, θεωρία παραγωγού, γενικής ισορροπία, την ευημερία, την επιλογή υπό συνθήκες αβεβαιότητας, θεωρία παιγνίων, ολιγοπώλιο, τα οικονομικά των πληροφοριών,  θέματα συμπεριφορικών οικονομικών.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΟΙΚ316
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate