ΕΠΤ513: Επισκόπηση και Αξιολόγηση Προτύπων & Τεχνολογικών Λύσεων στον Τομέα της Υγείας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

28
Πεμ, Ιαν

ΕΠΤ513: Επισκόπηση και Αξιολόγηση Προτύπων & Τεχνολογικών Λύσεων στον Τομέα της Υγείας

Η εκπαιδευτική ενότητα έχει στόχο την ανάλυση της υφιστάμενης μεθοδολογίας σχεδιασμού, υλοποίησης, ελέγχου και αξιολόγησης των τεχνολογικών λύσεων και των προτύπων στον τομέα της υγείας.

  • Κωδικός: ΕΠΤ513
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης:

    5 γραπτές εργασίες (5% η κάθε μια) 5 Εβδομαδιαίες Ασκήσεις (5% η κάθε μια) Τελική Εξέταση (50%)