ΕΠΤ513: Επισκόπηση και Αξιολόγηση Προτύπων & Τεχνολογικών Λύσεων στον Τομέα της Υγείας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
28
Παρ, Ιαν

ΕΠΤ513: Επισκόπηση και Αξιολόγηση Προτύπων & Τεχνολογικών Λύσεων στον Τομέα της Υγείας

Η εκπαιδευτική ενότητα έχει στόχο την ανάλυση της υφιστάμενης μεθοδολογίας σχεδιασμού, υλοποίησης, ελέγχου και αξιολόγησης των τεχνολογικών λύσεων και των προτύπων στον τομέα της υγείας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΤ513
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    5 γραπτές εργασίες (5% η κάθε μια) 5 Εβδομαδιαίες Ασκήσεις (5% η κάθε μια) Τελική Εξέταση (50%)

  • Διάρκεια Φοίτησης: Εξαμηνιαία (χειμερινό)
  • Κόστος: 600 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό