19
Κυρ, Μάι

ΜΕΣ513: Εγγραμματισμός και Εκπαίδευση στα Μέσα

  • Κωδικός / Course Code: ΜΕΣ513
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 Εργασίες 40%, Δραστηριότητες 10% και Τελική Εξέταση 50%

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η Θεματική Ενότητα σκοπεύει να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες με γνώσεις και δεξιότητες σ’ ένα σύνολο πολύτιμων γνωστικών αντικειμένων, καθώς και μια σειρά από θεμελιώδεις πρακτικές ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται δημιουργικά στο πεδίο του Εγγραμματισμού και της Εκπαίδευσης στα Μέσα.

Η Θεματική Ενότητα ΜΕΣ513 αποτελεί ένα διεπιστημονικό και διαθεματικό πεδίο, το οποίο στοχεύει να συνδέσει το σχολείο με τον σύγχρονο υπερ-επικοινωνιακό κόσμο.