13
Πεμ, Ιουν

ΜΕΣ611: Διδασκαλία και Ηγεσία του Σχολείου στην εποχή των Νέων Τεχνολογιών

 • Κωδικός / Course Code: ΜΕΣ611
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 40%, Δραστηριότητες 10% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

 Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση των Μέσων στο σύγχρονο σχολείο στους άξονες της διδασκαλίας και της ηγεσίας. Η Θεματική Ενότητα συνδέει το σχολείο με τον σύγχρονο υπερ-επικοινωνιακό κόσμο και εξοικειώνει τους φοιτητές με την Εκπαιδευτική Τεχνολογία και συγκεκριμένα με τα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου (ΕΠΔ) καθώς και  τον Συμμετοχικό Ιστό και την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση. Η ΘΕ ΜΕΣ611 καλύπτει τα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών projects:

 •  Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία και τα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου
 • Εισαγωγή στον Συμμετοχικό Ιστό
 • Εφαρμογές του Συμμετοχικού Ιστού στην Εκπαίδευση
 • Σχεδιασμός, Τεχνολογίες, Πρότυπα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου
 • Αξιοποίηση των Μέσων στο σύγχρονο σχολείο.