19
Κυρ, Μάι

ΜΕΣ523: Εγγραμματισμός και Εκπαίδευση στα Μέσα στην Πράξη

  • Κωδικός / Course Code: ΜΕΣ523
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    2 Εργασίες 40%, Δραστηριότητες 10% και Τελική Εξέταση 50%

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη περιβαλλόντων μάθησης στο Διαδίκτυο και την εφαρμογή δράσεων για τη σχολική εκπαίδευση μέσα από ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά projects για ηλεκτρονική εφημερίδα, ενημερωτικό Website, WebTV, WebRadio, mobile-apps αλλά και μέσα από την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης.

Η Θεματική Ενότητα σκοπεύει να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες με ένα πολύτιμο γνωστικό κεφάλαιο καθώς και μια σειρά από θεμελιώδεις πρακτικές ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται και δημιουργούν εφαρμογές στο πεδίο του Εγγραμματισμού και της Εκπαίδευσης στα Μέσα.