22
Σαβ, Ιουν

ΜΕΣ701Β: Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ

  • Κωδικός / Course Code: ΜΕΣ701Β
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Η μεταπτυχιακή διατριβή ΜΕΣ701Β είναι προαιρετική και προϋποθέτει την ολοκλήρωση των ΘΕ : ΕΝΔ511, ΕΝΔ512,ΜΕΣ513, ΕΝΔ521, ΕΝΔ522, ΜΕΣ523, ενώ η ΜΕΣ701Α αποτελεί συναπαιτούμενή της.