17
Δευ, Ιουν

ΜΕΣ612: Οπτικοακουστικός Εγγραμματισμός στην Ψηφιακή Εποχή

 • Κωδικός / Course Code: ΜΕΣ612
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  2 Εργασίες 40%, Δραστηριότητες 10% και Τελική Εξέταση 50%

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 900 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι οι φοιτητές να προσεγγίσουν την έννοια του ψηφιακού αλφαβητισμού, όπως αυτή  προσδιορίζεται από το νέο τοπίο στον χώρο των ΜΜΕ. Αυτό το νέο τοπίο είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό από τους συμμετέχοντες καθώς χαρακτηρίζεται από εκτοπισμό των παλαιότερων τεχνολογιών από νέες, σύγκλιση πολιτισμικών μορφών και πρακτικών που στο παρελθόν διακρίνονταν μεταξύ τους, κατάργηση των ορίων μεταξύ έντυπων, τηλεοπτικών και ηλεκτρονικών ΜΜΕ και μετάβαση σε ένα σύστημα ΜΜΕ που καθοδηγείται από την αγορά με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί σε δύο Μέσα, στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, καθώς μέσα από την ανάλυση των χαρακτηριστικών τους οι φοιτητές θα κατανοήσουν τα κοινά εκπαιδευτικά εργαλεία και τις κοινές διδακτικές στρατηγικές που μπορούν να αξιοποιήσουν με σκοπό να καλλιεργήσουν οι μαθητές τους πολλαπλούς ψηφιακούς αλφαβητισμούς που δεν περιορίζονται στην ανάκτηση πληροφοριών, αλλά επεκτείνονται στην κριτική κατανάλωση και τη δημιουργική παραγωγή ψηφιακών προϊόντων. Η ΘΕ ΜΕΣ612 καλύπτει τα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών projects:

 • Το τηλεοπτικό Μέσο
 • Η «γλώσσα» του τηλεοπτικού Μέσου και η ανάλυση του τηλεοπτικού «κειμένου»
 • Η τηλεοπτική ενημέρωση: θεωρητικό πλαίσιο και παιδαγωγικές προσεγγίσεις
 • Η τηλεοπτική διαφήμιση: θεωρητικό πλαίσιο και στρατηγικές μάθησης
 • Ο κινηματογράφος ως ΜΜΕ και τέχνη
 • Κινηματογραφική παιδεία
 • Η δημιουργία ταινιών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον

Ο κινηματογράφος στο σχολείο: στρατηγικές μάθησης και εκπαιδευτικές πρακτικές