ΕΓΛ701: Διατριβή Μάστερ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
02
Κυρ, Οκτ

ΕΓΛ701: Διατριβή Μάστερ

Για τη μεταπτυχιακή εργασία απαιτείται πρωτότυπη έρευνα σε περιοχές που έχουν εξεταστεί στις Θεματικές Ενότητες, ενώ ενθαρρύνεται ο συνδυασμός των γνώσεων περιεχομένου και οι συνδυαστικές διεπιστημονικές προσεγγίσεις, και με επικέντρωση πάντα στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, ως εξής:

-Γλωσσολογία: Φωνητική/Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Σημασιολογία, Πραγματολογία, Γλωσσική ποικιλότητα και Γλωσσική Αλλαγή, Κειμενογλωσσολογία.
-Θεωρία Λογοτεχνίας: Υφολογία, Αφηγηματολογία, Πρόσληψη, Επιτέλεση, Θεωρίες Κειμενικών Ειδών, Πολιτισμικές προσεγγίσεις, Θεωρίες Φύλου, Διδακτική.

Η μεταπτυχιακή εργασία έχει μέγιστη έκταση 12000-15000 λέξεις χωρίς τα παραρτήματα (σε περίπτωση κοινωνιογλωσσικής, εθνογραφικής ή πειραματικής έρευνας όπως και έρευνας πηγών, αυτά είναι αρκετά εκτεταμένα).  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή στερεής ερευνητικής μεθοδολογίας και στην πρωτοτυπία της συνεισφοράς της εργασίας στην ερευνητική περιοχή στην οποία εκπονείται.  

Επιπρόσθετες πληροφορίες

  • Κωδικός / Course Code: ΕΓΛ701
  • ECTS: 30
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

    -

  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Ετήσια/ Annual
  • Κόστος/ Tuition Fees: 1350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate