Διοικητικό Προσωπικό - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Παρ, Μαρ

Διοικητικό Προσωπικό

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 84 εγγεγραμμένους χρήστες

Κριτήρια αναζήτησης

Ονοματεπώνυμο
Τίτλος/ Θέση
Υπηρεσία/Σχολή/Γραφείο
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Τηλέφωνο
Λειτουργός
Πληροφορική και Τεχνολογία
...
Λειτουργός
Σπουδές και Φοιτητική Μέριμνα
...
Ανώτερη Λογίστρια
Οικονομική Διαχείριση
...
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Πρυτανεία
...
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Πρυτανεία
...
Λειτουργός
Έρευνα,Καινοτομία, Διασύνδεση
...
Έκτακτος Βοηθός Γραφείου
Επιχειρησιακή Υποστήριξη
...
Λειτουργός
Ανθρώπινο Δυναμικό
...
Λειτουργός
Πληροφορική και Τεχνολογία
...
Λειτουργός
Πληροφορική και Τεχνολογία
...
Λειτουργός
Διαχείριση Στρατηγικής
...
Λειτουργός
Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
...
Λειτουργός
Επιχειρησιακή Υποστήριξη
...
Λειτουργός
Σπουδές και Φοιτητική Μέριμνα
...
Έκτακτη Βοηθός Γραφείου
Βιβλιοθήκη
...
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης
...
Βοηθός Μηχανογράφησης
Πληροφορική και Τεχνολογία
...
Λειτουργός
Οικονομική Διαχείριση
...
Λειτουργός
Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
...
Γραμματειακή Λειτουργός
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης
...
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
...
Βοηθός Λογιστική Λειτουργός
Οικονομική Διαχείριση
...
Λειτουργός
Βιβλιοθήκη
...
Κλητήρας
Επιχειρησιακή Υποστήριξη
...
Έκτακτος Βοηθός Γραφείου
Σπουδές και Φοιτητική Μέριμνα
...
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Ανθρώπινο Δυναμικό
...
Προϊσταμένη
Σπουδές και Φοιτητική Μέριμνα
...
Τεχνικός
Επιχειρησιακή Υποστήριξη
...
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Πληροφορική και Τεχνολογία
...
Λειτουργός
Πληροφορική και Τεχνολογία
...
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Σπουδές και Φοιτητική Μέριμνα
...
Λειτουργός
Πρυτανεία
...
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Επιχειρησιακή Υποστήριξη
...
Έκτακτη Βοηθός Γραφείου
Βιβλιοθήκη
...
Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος
Βιβλιοθήκη
...
Προϊστάμενος
Βιβλιοθήκη
...
Έκτακτη Βοηθός Λογιστική Λειτουργός
Οικονομική Διαχείριση
...
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Σπουδές και Φοιτητική Μέριμνα
...
Λειτουργός
Επιχειρησιακή Υποστήριξη
...
Λειτουργός
Πληροφορική και Τεχνολογία
...
Λειτουργός
Πληροφορική και Τεχνολογία
...
Έκτακτη Λειτουργός
Σπουδές και Φοιτητική Μέριμνα
...
Βοηθός Μηχανογράφησης
Πληροφορική και Τεχνολογία
...
Ανώτερη Γραμματειακή Λειτουργός
Πρυτανεία
...
Λειτουργός
Πληροφορική και Τεχνολογία
...
Λειτουργός
Πληροφορική και Τεχνολογία
...
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Διαχείριση Στρατηγικής
...
Λειτουργός Α'
Οικονομική Διαχείριση
...
Λειτουργός
Ανθρώπινο Δυναμικό
...
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Σπουδές και Φοιτητική Μέριμνα
...
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης
...
Λειτουργός
Ανθρώπινο Δυναμικό
...
Βοηθός Λογιστική Λειτουργός
Οικονομική Διαχείριση
...
Λειτουργός
Επιχειρησιακή Υποστήριξη
...
Γραμματειακή Λειτουργός
Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών
...
Τηλεφωνήτρια
Σπουδές και Φοιτητική Μέριμνα
...
Λειτουργός
Επιχειρησιακή Υποστήριξη
...
Λειτουργός Α'
Πληροφορική και Τεχνολογία
...
Λειτουργός
Έρευνα,Καινοτομία, Διασύνδεση
...
Βοηθός Μηχανογράφησης
Πληροφορική και Τεχνολογία
...
Λειτουργός Α'
Διαχείριση Στρατηγικής
...
Τηλεφωνητής
Σπουδές και Φοιτητική Μέριμνα
...
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών
...
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών
...
Λειτουργός
Πληροφορική και Τεχνολογία
...
Λειτουργός
Βιβλιοθήκη
...
Λειτουργός
Πληροφορική και Τεχνολογία
...
Έκτακτος Βοηθός Γραφείου
Οικονομική Διαχείριση
...
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Επιχειρησιακή Υποστήριξη
...
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Οικονομική Διαχείριση
...
Λειτουργός
Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
...
Λειτουργός
Πρυτανεία
...
Λειτουργός Α'
Επιχειρησιακή Υποστήριξη
...
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Επιχειρησιακή Υποστήριξη
...
Έκτακτη Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος
Βιβλιοθήκη
...
Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος
Βιβλιοθήκη
...
Λειτουργός Α'
Πληροφορική και Τεχνολογία
...
Έκτακτη Βοηθός Γραφείου
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
...
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Σπουδές και Φοιτητική Μέριμνα
...
Έκτακτη Βοηθός Γραφείου
Σπουδές και Φοιτητική Μέριμνα
...
Διευθυντής
Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών
...
Προϊσταμένη
Ανθρώπινο Δυναμικό
...
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Σπουδές και Φοιτητική Μέριμνα
...
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Σπουδές και Φοιτητική Μέριμνα
...