19
Κυρ, Μάι

Πέτρος Χριστοφόρου (Petros Christoforou)

Πέτρος Χριστοφόρου (Petros Christoforou)
Πέτρος Χριστοφόρου (Petros Christoforou)
Πληροφορική και Τεχνολογία
Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής
Λειτουργός

petros.christoforou@ouc.ac.cy

-