26
Κυρ, Μάι

Λούκας Λαμπρινός (Loucas Lambrinos)

Λούκας Λαμπρινός (Loucas Lambrinos)
Λούκας Λαμπρινός (Loucas Lambrinos)
Οικονομική Διαχείριση
Τομέας Μελετών & Κοστολόγησης
Λειτουργός Α'

lambrinos@ouc.ac.cy

-