19
Κυρ, Μάι

Άδωνης Καπιρής (Adonis Kapiris)

Άδωνης Καπιρής (Adonis Kapiris)
Άδωνης Καπιρής (Adonis Kapiris)
Πληροφορική και Τεχνολογία
Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής
Λειτουργός

adonis.kapiris@ouc.ac.cy

-