28
Τετ, Φεβ
Κυριάκος Ιωάννου (Kyriakos Ioannou)
Κυριάκος Ιωάννου (Kyriakos Ioannou)
Πληροφορική και Τεχνολογία
Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής 
Λειτουργός

kyriakos.ioannou@ouc.ac.cy

-