17
Δευ, Ιουν

Κατερίνα Κουνούνη (Katerina Kounouni)

Κατερίνα Κουνούνη (Katerina Kounouni)
Κατερίνα Κουνούνη (Katerina Kounouni)
Πληροφορική και Τεχνολογία
Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής
Λειτουργός

katerina.kounouni@ouc.ac.cy

-