28
Τετ, Φεβ
Γεωργία Παναγίδου Ακκίδου (Georgia Panayidou)
Γεωργία Παναγίδου Ακκίδου (Georgia Panayidou)
Οικονομική Διαχείριση
Λογιστήριο
Λειτουργός

georgia.panayidou@ouc.ac.cy

-