28
Τρι, Νοε
Βασιλική Βασιλείου (Vasiliki Vasiliou)
Βασιλική Βασιλείου (Vasiliki Vasiliou)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης
Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης
Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός

vasiliki.vasiliou@ouc.ac.cy

-