25
Τρι, Ιουν

 

Για την απόκτηση πτυχιακού τίτλου (BSc) απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση είκοσι τεσσάρων (24) Θεματικών Ενοτήτων από τις είκοσι επτά (27) που προσφέρονται. 

Οι δεκαεννέα (19) θεματικές ενότητες είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών.  Αυτές είναι:  ΠΔΕ101, ΠΔΕ102, ΠΔΕ103, ΠΔΕ151, ΠΔΕ152, ΠΔΕ153, ΠΔΕ201, ΠΔΕ202, ΠΔΕ203, ΠΔΕ251, ΠΔΕ252, ΠΔΕ253,ΠΔΕ301, ΠΔΕ302, ΠΔΕ303, ΠΔΕ351, ΠΔΕ352, ΠΔΕ353 ΚΑΙ ΠΔΕ451.

Οι οκτώ (8) θεματικές ενότητες είναι επιλογής: ΠΔΕ401, ΠΔΕ402, ΠΔΕ403, ΠΔΕ404, ΠΔΕ452, ΠΔΕ453, ΠΔΕ454 και ΠΔΕ455. Από τις οκτώ θεματικές ενότητες επιλογής θα παρακολουθήσουν πέντε (5) της επιλογής τους, για να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών. Μπορούν να επιλέξουν όποιες θεματικές ενότητες θέλουν.


Ο κάθε φοιτητής μπορεί να εγγραφεί μέχρι και σε τρεις (3)  Θεματικές Ενότητες ανά εξάμηνο [το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο (2) εξάμηνα].  H επιλογή (3) τριών Θεματικών Ενοτήτων ανά εξάμηνο ισοδυναμεί με πλήρη φοίτηση, ενώ η επιλογή μίας (1) ή δύο (2) θεωρείται μερική φοίτηση.  Μετά το πέρας κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι τελικές γραπτές εξετάσεις.

 


Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών

Θεματικές Ενότητες

Εξάμηνο  

Υποχρεωτική

 / Επιλογής

Προ-απαιτούμενες  Θ.Ε.

Φόρτος εργασίας

Ώρες

ECTS

ΠΔΕ101   

Αρχές Διοίκησης

1 (χειμερινό) 

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΠΔΕ102

Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

1 (χειμερινό) 

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΠΔΕ103

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Ι

1 (χειμερινό) 

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΠΔΕ151

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

2 (εαρινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΠΔΕ152

Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

2 (εαρινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΠΔΕ153

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ

2 (εαρινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΠΔΕ201

Διοικητική Λογιστική

3 (χειμερινό) 

Υποχρεωτική

ΠΔΕ151

250 - 300

10

ΠΔΕ202

Αρχές Μάρκετινγκ

3 (χειμερινό) 

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΠΔΕ203

Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων

3 (χειμερινό) 

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΠΔΕ251

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

4 (εαρινό)

Υποχρεωτική

ΠΔΕ102, ΠΔΕ152

250 - 300

10

ΠΔΕ252

Οργανωτική Συμπεριφορά

4 (εαρινό)

Υποχρεωτική

ΠΔΕ101

250 - 300

10

ΠΔΕ253

Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη

4 (εαρινό)

Υποχρεωτική

ΠΔΕ103

250 - 300

10

ΠΔΕ301

Νομισματικά και Τραπεζικά

5 (χειμερινό) 

Υποχρεωτική

ΠΔΕ102, ΠΔΕ152

250 - 300

10

ΠΔΕ302

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

5 (χειμερινό) 

Υποχρεωτική

ΠΔΕ252

250 - 300

10

ΠΔΕ303

Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών

5 (χειμερινό) 

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΠΔΕ351

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6 (εαρινό)

Υποχρεωτική

ΠΔΕ251

250 - 300

10

ΠΔΕ352

Επιχειρησιακή Διοίκηση

6 (εαρινό)

Υποχρεωτική

ΠΔΕ253

250 - 300

10

ΠΔΕ353

Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

6 (εαρινό)

Υποχρεωτική

ΠΔΕ251

250 - 300

10

ΠΔΕ401

Ηγεσία

7 (χειμερινό) 

Επιλογής

ΠΔΕ252

250 - 300

10

ΠΔΕ402

Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

7 (χειμερινό) 

Επιλογής

ΠΔΕ101

250 - 300

10

ΠΔΕ403

Διεθνές Μάρκετινγκ

7 (χειμερινό) 

Επιλογής

ΠΔΕ202

250 - 300

10

ΠΔΕ404

Διοικητικό και Εμπορικό Δίκαιο

7 (χειμερινό) 

Επιλογής

ΠΔΕ151, ΠΔΕ201

250 - 300

10

ΠΔΕ451

Πολιτική της Επιχείρησης

8 (εαρινό)

Υποχρεωτική

ΠΔΕ101, ΠΔΕ202, ΠΔΕ351, ΠΔΕ352

250 - 300

10

ΠΔΕ452

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

8 (εαρινό)

Επιλογής

ΠΔΕ201, ΠΔΕ251

250 - 300

10

ΠΔΕ453

Σύγχρονα Θέματα στο Μάρκετινγκ

8 (εαρινό)

Επιλογής

ΠΔΕ202

250 - 300

10

ΠΔΕ454

Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική και Δημόσιος Προϋπολογισμός

8 (εαρινό)

Επιλογής

ΠΔΕ102, ΠΔΕ152, ΠΔΕ201

250 - 300

10

ΠΔΕ455

Εργασιακές Σχέσεις

8 (εαρινό)

Επιλογής

ΠΔΕ302

250 - 300

10

ΠΔΕ495  

Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο

8 (εαρινό)

Προαιρετική επιλογή

ΠΔΕ101, ΠΔΕ102, ΠΔΕ103, ΠΔΕ151, ΠΔΕ152, ΠΔΕ153, ΠΔΕ201, ΠΔΕ202, ΠΔΕ203, ΠΔΕ251, ΠΔΕ252,ΠΔΕ253

125 - 150

5

ΠΔΕ496 Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο 8 (εαρινό) Προαιρετική επιλογή ΠΔΕ495 125-150 5

Σύνολο

6000 - 7200

240

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

  • ΠΔΕ 495 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
  • ΠΔΕ 496 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

Εμπειρίες φοιτητών

Img 4

Εξειδίκευση και εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Img 3

Για εσάς που κρατάτε τους ορίζοντές σας πάντα ανοικτούς!

Img 2

Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά, Κατάρτιση

img 1

Αξιόπιστο, δημόσιο, ψηφιακό πανεπιστήμιο

22

Χρόνια Εξειδίκευσης

28

Προγράμματα Σπουδών

214

Ακαδημαϊκά Μέλη

9136

Απόφοιτοι

 

 

Προσφερόμενα Προγράμματα Χειμερινού Εξαμήνου

 

 

Εμπειρίες Αποφοίτων


Έδρες ΑΠΚΥ

 

 

UNESCO Chair
on Visual Anticipation
and Futures Literacy
towards Visual Literacy

 

 
logo jeanMonnet
 

 

 

 

Τα νέα του ΑΠΚΥ

 

 

Διεθνή Δίκτυα & Πιστοποιήσεις