Προκηρύξεις διοικητικού προσωπικού - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

10
Σαβ, Δεκ

Διεξαγωγή Γραπτών Εξετάσεων για πέντε (5) κενές θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου, μία (1) κενή θέση Βοηθού Μηχανογράφησης και δύο (2) κενών θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη για πέντε (5) κενές θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (θέσεις πρώτου διορισμού): α) Γενικά Διοικητικά θέματα, β) Νομικά, γ) Δίκτυα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και δ) Εφαρμογές Πληροφορικής και Τηλεκπαίδευσης

Δημοσίευση: 23/09/2022 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 18/10/2022 (στις 14:00 μ.μ. GMT+3, ώρα Κύπρου/Ελλάδας)

 

Προκήρυξη για μία (1) κενή θέση Βοηθού Μηχανογράφησης (θέση πρώτου διορισμού)

Δημοσίευση: 23/09/2022 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 18/10/2022 (στις 14:00 μ.μ. GMT+3, ώρα Κύπρου/Ελλάδας)

 

Προκήρυξη για δύο (2) κενές θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (θέσεις πρώτου διορισμού)

Δημοσίευση: 23/09/2022 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 18/10/2022 (στις 14:00 μ.μ. GMT+3, ώρα Κύπρου/Ελλάδας)

 
Δημοσίευση: 21/04/2022

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη για δύο (2) κενές θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (θέσεις πρώτου διορισμού)

Δημοσίευση: 05/11/2021 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 30/11/2021 (στις 14:00 μ.μ. ΕΕΤ, ώρα Κύπρου/Ελλάδας)

 

Αποτελέσματα για έξι (θέσεις) Λειτουργού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Δημοσίευση: 16/09/2021

 

Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για τέσσερις (4) θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου

Δημοσίευση: 09/06/2021

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη μίας θέσης Γραμματειακού Λειτουργού (Θέση Προαγωγής)

Δημοσίευση: 04/06/2021 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 11/06/2021 στις 14.00 μ.μ. (EET)

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη για τέσσερις (4) κενές θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (θέσεις πρώτου διορισμού)

Δημοσίευση: 05/02/2021 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 16/03/2021 (στις 14:00 μ.μ. ΕΕΤ)

 

Αποτελέσματα 2ης εξέτασης για τη μια (1) μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Ανοικτού Πανεπιστημίου - Προϊστάμενου Ανθρώπινου Δυναμικού

Δημοσίευση: 06/10/2020

 

Αποτελέσματα εξετάσεων για θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (Web developer) και "Δίκτυα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων")

Δημοσίευση: 16/09/2020

 

Διεξαγωγή 2ης ηλεκτρονικής εξέτασης για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου - Προϊστάμενος Ανθρώπινου Δυναμικού

Δημοσίευση: 15/09/2020

 

Αποτελέσματα εξέτασης για τη μια (1) μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Ανοικτού Πανεπιστημίου - Προϊστάμενου Ανθρώπινου Δυναμικού

Δημοσίευση: 08/09/2020

 

Διεξαγωγή ηλεκτρονικής εξέτασης για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου - Προϊστάμενος Ανθρώπινου Δυναμικού

 Δημοσίευση: 30/07/2020

 

Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για δύο θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου

Δημοσίευση: 19/06/2020

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη θέσης Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου - Προϊστάμενος Ανθρώπινου Δυναμικού (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

Δημοσίευση: 12/05/2020 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 22/06/2020 (στις 14:00 μ.μ.)

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη θέσεων Λειτουργού Α' (Θέσεις Προαγωγής)

Δημοσίευση: 12/05/2020 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 26/05/2020

 

Αποτελέσματα εξετάσεων για θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Δημοσίευση: 14/04/2020