Προκηρύξεις διοικητικού προσωπικού - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
25
Τετ, Μάι
Δημοσίευση: 21/04/2022

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη για δύο (2) κενές θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (θέσεις πρώτου διορισμού)

Δημοσίευση: 05/11/2021 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 30/11/2021 (στις 14:00 μ.μ. ΕΕΤ, ώρα Κύπρου/Ελλάδας)

 

Αποτελέσματα για έξι (θέσεις) Λειτουργού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Δημοσίευση: 16/09/2021

 

Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για τέσσερις (4) θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου

Δημοσίευση: 09/06/2021

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη μίας θέσης Γραμματειακού Λειτουργού (Θέση Προαγωγής)

Δημοσίευση: 04/06/2021 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 11/06/2021 στις 14.00 μ.μ. (EET)

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη για τέσσερις (4) κενές θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (θέσεις πρώτου διορισμού)

Δημοσίευση: 05/02/2021 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 16/03/2021 (στις 14:00 μ.μ. ΕΕΤ)

 

Αποτελέσματα 2ης εξέτασης για τη μια (1) μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Ανοικτού Πανεπιστημίου - Προϊστάμενου Ανθρώπινου Δυναμικού

Δημοσίευση: 06/10/2020

 

Αποτελέσματα εξετάσεων για θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (Web developer) και "Δίκτυα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων")

Δημοσίευση: 16/09/2020

 

Διεξαγωγή 2ης ηλεκτρονικής εξέτασης για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου - Προϊστάμενος Ανθρώπινου Δυναμικού

Δημοσίευση: 15/09/2020

 

Αποτελέσματα εξέτασης για τη μια (1) μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Ανοικτού Πανεπιστημίου - Προϊστάμενου Ανθρώπινου Δυναμικού

Δημοσίευση: 08/09/2020

 

Διεξαγωγή ηλεκτρονικής εξέτασης για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου - Προϊστάμενος Ανθρώπινου Δυναμικού

 Δημοσίευση: 30/07/2020

 

Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για δύο θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου

Δημοσίευση: 19/06/2020

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη θέσης Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου - Προϊστάμενος Ανθρώπινου Δυναμικού (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

Δημοσίευση: 12/05/2020 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 22/06/2020 (στις 14:00 μ.μ.)

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη θέσεων Λειτουργού Α' (Θέσεις Προαγωγής)

Δημοσίευση: 12/05/2020 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 26/05/2020

 

Αποτελέσματα εξετάσεων για θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Δημοσίευση: 14/04/2020