Διεξαγωγή ηλεκτρονικής εξέτασης - Προϊστάμενος Ανθρώπινου Δυναμικού - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

01
Πεμ, Οκτ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι η ηλεκτρονική εξέταση για τη μια (1) μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Προϊστάμενου Ανθρώπινου Δυναμικού θα γίνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9:00-10:00 στο Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» στο Πανεπιστημίου Κύπρου, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2019 Αγλαντζιά, Λευκωσία.

Οι υποψήφιοι για να έχουν δικαίωμα να παρακαθίσουν στην γραπτή εξέταση, θα πρέπει να καταβάλουν το τέλος των 35 ευρώ, που αντιστοιχεί στο κόστος κάλυψης  της  διαδικασίας της εξέτασης μέχρι τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ενημερωθεί με γραπτή επιστολή.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή απορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΑΠΚΥ στο employment@ouc.ac.cy