14
Παρ, Ιουν

ΤΟΙΚ701Β: Διατριβή Mάστερ II

  • Κωδικός / Course Code: ΤΟΙΚ701Β
  • ECTS: 12
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Υποστήριξη διατριβής
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 540 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: TOIK50, TOIK51
  • Αναλυτική πληροφόρηση: TOIK701B.gr.pdf

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου (Μάστερ) στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής. Η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής είναι μια από τις πιο δημιουργικές προκλήσεις του προγράμματος καθώς προσφέρει στο φοιτητή την ευκαιρία να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που απέκτησε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και να ολοκληρώσει μία μελέτη μόνος του, με την σχετική βοήθεια του Επιβλέποντα Καθηγητή. Επιπλέον, παρέχει στον φοιτητή τη δυνατότητα να διερευνήσει σε βάθος ένα θέμα που τον ενδιαφέρει εφαρμόζοντας την αυστηρή, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση της επίλυσης προβλημάτων. Αυτή είναι η δεύτερη και τελευταία Θεματική Eνότητα της σειράς των Μεταπτυχιακών Διατριβών, ΤΟΙΚ701Β.