25
Τρι, Ιουν

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων και η εκπόνηση διατριβής Μάστερ οδηγεί στην απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).
 
Οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των καθηγητών τους, καλούνται σε κάθε Θ.Ε. να εκπονήσουν μέχρι τέσσερις γραπτές εργασίες και εφόσον συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία, θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

Θεματικές Ενότητες

Έτος  
 

Υποχρεωτικές / Επιλογής  

Προαπαιτούμενες Θ.Ε.  

Συν-απαιτούμενες Θ.Ε.  

Φόρτος εργασίας

Ώρες

ECTS

ΜΔΕ50

Οργάνωση και Διοίκηση

1

Υποχρεωτική

   

600-720

24

ΜΔΕ51

Χρηματοοικονομική και Λογιστική  

1

Υποχρεωτική

 

ΜΔΕ50

600-720

24

ΜΔΕ701Α  

Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

1

Υποχρεωτική

 

ΜΔΕ50, ΜΔΕ51

300-360

12

ΜΔΕ701Β 

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ

2

Υποχρεωτική

ΜΔΕ50, ΜΔΕ51

ΜΔΕ701Α

300-360

12

ΜΔΕ60

Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων

2

Υποχρεωτική

ΜΔΕ50

 

600-720

24

ΜΔΕ61

Μάρκετινγκ

2

Υποχρεωτική

ΜΔΕ50, ΜΔΕ51

 

600-720

24

Σύνολο

3000-3600

120

 

Διάταξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

  • ΜΔΕ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
  • ΜΔΕ696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

 

Εμπειρίες φοιτητών

 

Img 4

Εξειδίκευση και εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Img 3

Για εσάς που κρατάτε τους ορίζοντές σας πάντα ανοικτούς!

Img 2

Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά, Κατάρτιση

img 1

Αξιόπιστο, δημόσιο, ψηφιακό πανεπιστήμιο

22

Χρόνια Εξειδίκευσης

28

Προγράμματα Σπουδών

214

Ακαδημαϊκά Μέλη

9136

Απόφοιτοι

 

 

Προσφερόμενα Προγράμματα Χειμερινού Εξαμήνου

 

 

Εμπειρίες Αποφοίτων


Έδρες ΑΠΚΥ

 

 

UNESCO Chair
on Visual Anticipation
and Futures Literacy
towards Visual Literacy

 

 
logo jeanMonnet
 

 

 

 

Τα νέα του ΑΠΚΥ

 

 

Διεθνή Δίκτυα & Πιστοποιήσεις