14
Παρ, Ιουν
 • Κωδικός / Course Code: ΠΙΘ695
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Ένας φοιτητής/Μία φοιτήτρια βαθμολογείται με «Επιτυχία» εφόσον εκπληρώσει τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

  • Συμπλήρωση σε ικανοποιητικό βαθμό των απαιτούμενων ενεργειών στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected (εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, αξιολόγηση φοιτητή, τελική έκθεση κλπ.)
  • Θετική αξιολόγηση από το φορέα υποδοχής στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected
  • Θετική αξιολόγηση από τον/την Ακαδημαϊκό/ή Υπεύθυνο/η στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected και του Γραφείου Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα βαθμολογείται με «Αποτυχία» εάν δεν εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις πιο πάνω υποχρεώσεις.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: Προ-απαιτούμενες Θεματικές Ενότητες ΠΙΘ511 Πολιτική και Οικονομική Θεωρία ΠΙΘ512 Κοινωνική και Ιστορική Θεωρία ΠΙΘ521 Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας ΠΙΘ522 Θέματα Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστορίας
 • Αναλυτική πληροφόρηση: PNYKA695.gr.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΠΙΘ696
 • ECTS: 5
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment:

  Ένας φοιτητής/Μία φοιτήτρια βαθμολογείται με «Επιτυχία» εφόσον εκπληρώσει τις πιο κάτω υποχρεώσεις:

  • Συμπλήρωση σε ικανοποιητικό βαθμό των απαιτούμενων ενεργειών στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected (εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας, αξιολόγηση φοιτητή, τελική έκθεση κλπ.)
  • Θετική αξιολόγηση από το φορέα υποδοχής στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected
  • Θετική αξιολόγηση από τον/την Ακαδημαϊκό/ή Υπεύθυνο/η στην ειδική πλατφόρμα του Έργου 2BeConnected και του Γραφείου Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα βαθμολογείται με «Αποτυχία» εάν δεν εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις πιο πάνω υποχρεώσεις.

 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: Προ-απαιτούμενες Θεματικές Ενότητες ΠΙΘ695 Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο
 • Αναλυτική πληροφόρηση: PNYKA696.gr.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΠΙΘ701B
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Με την ολοκλήρωση και υποστήριξη της διατριβής μάστερ, η τριμελής επιτροπή αξιολογεί την εργασία στην κλίμακα του 10. Τα μέλη καταθέτουν το έντυπο «Δελτίο Αξιολόγησης Διατριβής Μάστερ», αφού σχολιάσουν τα σημεία της εργασίας αιτιολογώντας τη βαθμολογία και αφού το υπογράψουν. Το έντυπο κατατίθεται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο στη Γραμματεία του Προγράμματος
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΠΙΘ511: Πολιτική και Οικονομική Θεωρία ΠΙΘ512: Κοινωνική και Ιστορική Θεωρία
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ΠΙΘ701Β_11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΠΙΘ701Α
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Η πρόοδος του φοιτητή αξιολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή στο τέλος του πρώτου μέρους εκπόνησης της διατριβής, με την κατάθεση του εντύπου «Δελτίο Αξιολόγησης Α' Μέρους Διατριβής Μάστερ».
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΠΙΘ511: Πολιτική και Οικονομική Θεωρία ΠΙΘ521: Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ΠΙΘ701Α_11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΠΙΘ622
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 Εργασίες (30%), Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΠΙΘ511: Πολιτική και Οικονομική Θεωρία ΠΙΘ521: Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ΠΙΘ622_11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΠΙΘ621
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 Εργασίες (30%), Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΠΙΘ511: Πολιτική και Οικονομική Θεωρία ΠΙΘ521: Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ΠΙΘ621_11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΠΙΘ612
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 Εργασίες (30%), Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΠΙΘ511: Πολιτική και Οικονομική Θεωρία ΠΙΘ521: Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ΠΙΘ612_11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΠΙΘ611
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 Εργασίες (30%), Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΠΙΘ511: Πολιτική και Οικονομική Θεωρία ΠΙΘ521: Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ΠΙΘ611_11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΠΙΘ522
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 Εργασίες (30%), Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ΠΙΘ522_11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΠΙΘ521
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 Εργασίες (30%), Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ΠΙΘ521_11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΠΙΘ512
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 Εργασίες (30%), Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ΠΙΘ512_11.2023.pdf
 • Κωδικός / Course Code: ΠΙΘ511
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 Εργασίες (30%), Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ΠΙΘ511_11.2023.pdf