Διαδανεισμός - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
22
Κυρ, Μάι

LIBRARY InterLibrary Loan 300X225

Διαδανεισμός

Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΚυ παρέχει την υπηρεσία Διαδανεισμού. Μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού, η Βιβλιοθήκη εντοπίζει και προμηθεύει στους χρήστες της υλικό που δεν περιλαμβάνεται στη συλλογή της αλλά εντοπίζεται σε συλλογές άλλων Βιβλιοθηκών της Κύπρου και του εξωτερικού.

Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΚυ ανέπτυξε την υπηρεσία Διαδανεισμού με στόχο τη διάθεση μεγαλύτερου αριθμού πηγών πληροφόρησης προς τους χρήστες της για να καλύψει τις ανάγκες τους για πρόσβαση σε επιπλέον υλικό το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την έρευνα ή τη διδασκαλία.

Μέσα από την υπηρεσία διαδανεισμού δε δανείζεται υλικό το οποίο ανήκει σε Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού, σε Κλειστές Συλλογές και γενικά πληροφοριακό υλικό.

Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας διαδανεισμού έχουν όλα τα ενεργά μέλη της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες που επιθυμούν να δανειστούν υλικό (βιβλίο/ άρθρο) το οποίο δεν υπάρχει στην Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ αλλά ίσως είναι διαθέσιμο σε άλλη Βιβλιοθήκη, θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να την υποβάλουν στη Βιβλιοθήκη.

Ο χρήστης που αιτείται υλικό είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλει το σύνολο του κόστους του διαδανεισμού (με εξαίρεση το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό του ΑΠΚυ). Το συνολικό κόστος καθορίζεται κατά περίπτωση από τη Βιβλιοθήκη που παρέχει το υλικό, την πιθανή χρέωση για πνευματικά δικαιώματα, τα έξοδα αποστολής από και προς τη βιβλιοθήκη που παρέχει το υλικό ή/και άλλα διαδικαστικά έξοδα (π.χ. έκδοση τραπεζικής επιταγής για την πληρωμή της παραγγελίας, χρέωση για ειδική μέθοδο αποστολής). Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης ενημερώνεται εκ των προτέρων για τη χρέωση και το υλικό παραγγέλλεται μόνο με συγκατάθεσή του.