25
Τρι, Ιουν

ouc library logo new

Συνεργασίες - Δείκτες


Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους συνδέσμους βιβλιοθηκών και ενώσεις στις οποίες η Βιβλιοθήκη είναι μέλος.

Επίσης, παρουσιάζονται οι δείκτες αξιολόγησης βιβλιοθηκών, οι οποίοι περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν στη Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ.

 

Σύνδεσμοι Βιβλιοθηκών

Ενώσεις Βιβλιοθηκονόμων

Δείκτες Αξιολόγησης Βιβλιοθηκών