Συνεργασίες - Δείκτες - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

10
Σαβ, Δεκ

Συνεργασίες - Δείκτες


Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους συνδέσμους βιβλιοθηκών και ενώσεις στις οποίες η Βιβλιοθήκη είναι μέλος.

Επίσης, παρουσιάζονται οι δείκτες αξιολόγησης βιβλιοθηκών, οι οποίοι περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν στη Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ.

 

Σύνδεσμοι Βιβλιοθηκών

Ενώσεις Βιβλιοθηκονόμων

Δείκτες Αξιολόγησης Βιβλιοθηκών