15
Σαβ, Ιουν

ouc library logo new

Symvatiko ylikoΣυμβατικό Υλικό

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με :

  • το έντυπο υλικό (βιβλία, περιοδικά κλπ.) και το συμπληρωματικό έντυπο υλικό (π.χ. χάρτες),
  • το οπτικοακουστικό υλικό (DVD Roms, CD-Roms),
  • την γκρίζα βιβλιογραφία.

 Έντυπο υλικό

Η Βιβλιοθήκη παρέχει περίπου 18,000  τίτλους βιβλίων που αντιστοιχούν σε 22.500 αντίτυπα. Το έντυπο υλικό περιλαμβάνει βιβλία, περιοδικά, συνοδευτικό υλικό κλπ. Η κύρια συλλογή εμπλουτίζεται με αγορές, δωρεές και ανταλλαγές με άλλα ιδρύματα.

Το έντυπο υλικό μπορεί να αναζητηθεί μέσω:

  • του Ηλεκτρονικού Κατάλογου Βιβλιοθήκης (Web-OPAC),      
  • της ενοποιημένης αναζήτησης Τεύκρος.

Οπτικοακουστικό υλικό

Το οπτικοακουστικό υλικό της Βιβλιοθήκης εντάσσεται στην κύρια συλλογή και μπορεί να ανακτηθεί από τον κατάλογο OPAC . Το υλικό μπορεί να είναι είτε DVD, είτε CD-ROM είτε Cassette κλπ και διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

  • Στο οπτικοακουστικό υλικό που υφίσταται ως μονάδα κατά την αναζήτηση της βιβλιογραφικής εγγραφής.
  • Στο συνοδευτικό εκπαιδευτικό οπτικοαουστικό υλικό, το οποίο συνοδεύει το κυρίως υλικό, όπου μπορεί να είναι συνήθως ένα βιβλίο, και εντάσσεται στη βιβλιογραφική εγγραφή του βιβλίου.

Για να ανακτήσετε υλικό της 1ης κατηγορίας θα πρέπει κατά την αναζήτησή σας, μετά από τον τίτλο, να προσθέσετε σε αγκύλες τον όρο [CD-ROM], ή [DVD] αναλόγως με το υλικό.

Για να ανακτήσετε υλικό της 2ης κατηγορίας πρέπει να γνωρίζετε τον τίτλο του βιβλίου. Το συνοδευτικό υλικό δανείζεται ξεχωριστά από το βιβλίο.

«Γκρίζα Βιβλιογραφία»

Η «γκρίζα βιβλιογραφία» στο σύνολό της περιλαμβάνει την έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού που παράγεται στο πανεπιστήμιο, δηλαδή τις διδακτορικές διατριβές, τις μεταπτυχιακές διατριβές*, τις διπλωματικές εργασίες των φοιτητών κ.ά.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν, πριν την ορκωμοσία τους, να καταθέτουν στη Βιβλιοθήκη ένα αντίγραφο σε έντυπη μορφή και ένα σε ηλεκτρονική μορφή (σε CD-ROM). Η έντυπη μορφή της διατριβής ενσωματώνεται στη συλλογή της Βιβλιοθήκης. Η ηλεκτρονική έκδοση της διατριβής καταχωρείται και διατίθεται στο ιδρυματικό αποθετήριο "ΚΥΨΕΛΗ".

*Οι μεταπτυχιακές διατριβές δεν δανείζονται, αλλά μελετώνται μόνο στους χώρους της Βιβλιοθήκης.