19
Κυρ, Μάι

ouc library logo new

Ιστορικό


Η Βιβλιοθήκη στελεχώθηκε και πρωτολειτούργησε το 2006, μετά από σχετική απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, επιδιώχθηκε η δημιουργία δεξαμενής συμβατικού υλικού και ανάπτυξης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, μέσω συνδρομών στους μεγαλύτερους παρόχους Πληροφοριακών Πηγών. Έκτοτε, επιζητεί τον συνεχή εμπλουτισμό των ηλεκτρονικών της πηγών είτε με σχετικές αγορές είτε μέσω συνδρομών με άλλα κυπριακά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Επιπρόσθετα, επιδιώκει συνεχώς την υιοθέτηση καινοτόμων εργαλείων επιμόρφωσης και παροχής υποστήριξης στους χρήστες της, με ενσωμάτωση μεθοδολογιών που συνηγορούν στην ενίσχυση της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 
Σήμερα, η Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί μια καινοτόμο, «εξ αποστάσεως» Βιβλιοθήκη, που έχει θέσει, ως πρώτιστη παρεχόμενη υπηρεσία, την υποστήριξη των χρηστών της μέσα από εργαλεία τηλεκπαίδευσης και διαδικτυακής επικοινωνίας.

 

Συλλογή

Η Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου ουσιαστικά αποτελεί μια ηλεκτρονική - ως προς τη λειτουργία της - αλλά και υβριδική - ως προς το περιεχόμενο - Βιβλιοθήκη, αφού περιλαμβάνει στις συλλογές της σχετικά μικρό αριθμό έντυπου υλικού, αλλά πλούσιο ψηφιακό υλικό.

Τα βασικά υποσυστήματα και οι Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της ψηφιακής βιβλιοθήκης (digital/virtual library) του Πανεπιστημίου είναι:

 • Αυτοματοποιημένος Κατάλογος Δημόσιας Πρόσβασης (Web-OPAC) που περιλαμβάνει περίπου 19500 τίτλους βιβλίων, με το σύνολο των αντιτύπων να ανέρχεται σε 23800 περίπου και τον πυρήνα της συμβατικής συλλογής να εμπλουτίζεται συνεχώς.
 • Υποσύστημα Βάσεων Δεδομένων: 167 Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων υπό συνδρομή, εγκατεστημένες σε δικτυακούς ιστοτόπους παραγωγών και διαθετών. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται οι μεγαλύτεροι peer review εκδοτικοί οίκοι της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Μέσω των διεθνών αυτών βάσεων, ευρετηριάζονται υπό συνδρομή:

 • 27.000 περιοδικά πλήρους κειμένου
 • 693.000 τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books)
 • 219 Συλλογές Βιβλίων (Book Series: 61 Elsevier, 132 Emerald, 26 Springer-Verlag)
 • ~15.000 Πρακτικά Συνεδρίων (Conference Proceedings), και
 • ~3.000.000 Διατριβές από Αμερικάνικα και Αγγλικά Πανεπιστήμια.

Οι βάσεις δεδομένων προέρχονται κυρίως από την Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚυΒ), της οποίας το ΑΠΚΥ είναι Ιδρυτικό μέλος, ενώ παράλληλα η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου διατηρεί και αυτοτελείς συνδρομές: 

 • Υποσύστημα 100 νοερών συλλογών που περιλαμβάνουν:
  • 700 περίπου ηλεκτρονικά βιβλία,
  • διδακτορικές διατριβές σε ιστότοπους στο διαδίκτυο,
  • 100 περίπου ηλεκτρονικά περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης, κ.ά.
 • Υποσύστημα χρήσιμων δικτυακών συνδέσεων (Useful Links), οργανωμένων σε δομημένα ευρετήρια.


*Όλα τα υποσυστήματα είναι προσβάσιμα από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο με το Πανεπιστημιακό δίκτυο, ή με τη χρήση του ενδιάμεσου παροχέα "Athens" από οποιονδήποτε υπολογιστή συνδεδεμένο με το διαδίκτυο.

 

Μεθοδολογία


Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και κατ’ επέκταση και από τη Βιβλιοθήκη του, είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Προς τούτο η Βιβλιοθήκη έχει λάβει πρόνοια έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν όλο το 24ωρο να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές και άλλα συναφή βοηθήματά της, επιτυγχάνοντας έτσι τον κύριο στόχο της, δηλαδή την επιλογή του χρήστη όσον αφορά στον χρόνο και χώρο που θα κάνει την έρευνά του, μιας και ο φοιτητής θα εργάζεται από το σπίτι ή τη δουλειά, χωρίς τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή.

 

Ιδιαιτερότητες


Η ιδιαιτερότητα που έχει να παρουσιάσει η Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου, σε σχέση με τις συμβατικές βιβλιοθήκες, εστιάζεται κυρίως στην ευκαιρία που παρέχει σε όλους ανεξαίρετα τους φοιτητές του Πανεπιστημίου να παρακολουθούν διαλέξεις σε πραγματικό χρόνο (τηλεδιάσκεψη) ή ακόμη και μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις. Η Βιβλιοθήκη προσφέρει υπηρεσίες στους χρήστες της για την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία αυτή.