20
Πεμ, Ιουν

ouc library logo new

Kypseli

 

Το Ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου “Κυψέλη”είναι ένας διαδικτυακός χώρος ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να συγκεντρώνει, να διαχειρίζεται και να διαδίδει το μεγαλύτερο δυνατόν μέρος της πνευματικής και ερευνητικής παραγωγής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και να φιλοξενεί ψηφιακές συλλογές.


Στην παρούσα φάση, στο περιεχόμενο  της “Κυψέλης” περιλαμβάνονται τρεις (3) κατηγορίες/ενότητες:

  • Το Ακαδημαϊκό Αποθετήριο του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου το οποίο καλύπτει ολόκληρο πρωτογενές ερευνητικό υλικό, δηλαδή όλες τις προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες των φοιτητών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι εργασίες ευρετηριάζονται ελεύθερα από όλους τους χρήστες. Για την ανάκτησή τους προϋπόθεση είναι η ταυτοποίηση, μέσω των προσωπικών στοιχείων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κάθε χρήστη που παρέχονται από το Πανεπιστήμιο, με εξαίρεση μερικές μεταπτυχιακές διατριβές όπου παρέχεται μόνο η περίληψη και όχι το πλήρες κείμενο των διατριβών μιας και δεν έχει εξασφαλιστεί άδεια χρήσης των συγγραφέων-φοιτητών.
  • Τις Ηλεκτρονικές Δημοσιεύσεις που συγκεντρώνουν τις Δημοσιεύσεις Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου,  αλλά και οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό υλικό έχει σχέση με τις διάφορες δραστηριότητες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
  • Την “Κυψέλη” , στην οποία καταχωρούνται σε ξεχωριστή κατηγορία με την ονομασία Ψηφιακές Συλλογές, ειδικές ψηφιοποιημένες συλλογές που προκύπτουν είτε από διάφορες συνεργασίες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με διαφόρους οργανισμούς, ιδρύματα και υπηρεσίες, είτε από έρευνες μελέτες και έργα των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.