25
Τρι, Ιουν


Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου (Master) απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση 4 (τεσσάρων) Θεματικών Ενοτήτων (24 ECTS η κάθε μια), και η επιτυχής εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής (24 ECTS).

 

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Θεματικές Ενότητες

Έτος  

Υποχρεωτική / Επιλογής  

Προ-απαιτούμενες ΘΕ  

Συν-απαιτούμενες ΘΕ  

ECTS

Κοινές για όλες τις κατευθύνσεις

ΤΟΙΚ 50

Τραπεζικό Περιβάλλον      

1

Υποχρεωτική

   

24

ΤΟΙΚ 51      

Τραπεζική Διοίκηση

1

Υποχρεωτική

 

ΤΟΙΚ50

24

ΤΟΙΚ 701Α

Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

1

Υποχρεωτική

 

ΤΟΙΚ50,  ΤΟΙΚ51

12

ΤΟΙΚ 60

Χρηματοοικονομική

2

Υποχρεωτική

ΤΟΙΚ50

 

24

ΤΟΙΚ 61

Λογιστική

2

Υποχρεωτική

ΤΟΙΚ50,  ΤΟΙΚ51

 

24

ΤΟΙΚ 701Β

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ     

2

Υποχρεωτική

ΤΟΙΚ50,  ΤΟΙΚ51

ΤΟΙΚ701Α

12

Σύνολο

120

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

  • ΤΟΙΚ 6951 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
  • ΤΟΙΚ 6961 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

1 Η εγγραφή στην TOIK695 & ΤΟΙΚ696 δεν είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει μόνο όταν το επιθυμεί ο φοιτητής. Τα ECTS που αντιστοιχούν στην εν λόγω ΘΕ δεν προσμετρούνται στο Γενικό Μέσο όρο βαθμολογίας του φοιτητή. Επίσης, η παρακολούθηση της συγκεκριμένης ΘΕ είναι άνευ κόστους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

Img 4

Εξειδίκευση και εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Img 3

Για εσάς που κρατάτε τους ορίζοντές σας πάντα ανοικτούς!

Img 2

Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά, Κατάρτιση

img 1

Αξιόπιστο, δημόσιο, ψηφιακό πανεπιστήμιο

22

Χρόνια Εξειδίκευσης

28

Προγράμματα Σπουδών

214

Ακαδημαϊκά Μέλη

9136

Απόφοιτοι

 

 

Προσφερόμενα Προγράμματα Χειμερινού Εξαμήνου

 

 

Εμπειρίες Αποφοίτων


Έδρες ΑΠΚΥ

 

 

UNESCO Chair
on Visual Anticipation
and Futures Literacy
towards Visual Literacy

 

 
logo jeanMonnet
 

 

 

 

Τα νέα του ΑΠΚΥ

 

 

Διεθνή Δίκτυα & Πιστοποιήσεις