25
Τρι, Ιουν

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε εννέα  (9) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες ή σε επτά (7) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και η εκπόνηση Εφαρμοσμένης Επιχειρηματικής Διατριβής, οδηγεί στην απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).
 
Οι φοιτητές/φοιτήτριες, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των καθηγητών τους, καλούνται σε κάθε Θ.Ε. να εκπονήσουν μέχρι δύο γραπτές εργασίες και εφόσον συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία, θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.

Ο/Η κάθε φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί να εγγραφεί μέχρι και σε τρεις (3)  Θεματικές Ενότητες ανά εξάμηνο [το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο (2) εξάμηνα].  H επιλογή (3) τριών Θεματικών Ενοτήτων ανά εξάμηνο ισοδυναμεί με πλήρη φοίτηση, ενώ η επιλογή μίας (1) ή δύο (2) θεωρείται μερική φοίτηση.  Μετά το πέρας κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι τελικές γραπτές εξετάσεις.

 

Το Ανοικτό ΜΒΑ – Κατάλογος υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων και Θεματικών Ενοτήτων επιλογής

Δομή του Ανοικτού ΜΒΑ - Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Θεματικές Ενότητες

Εξάμηνο

Υποχρεωτική/
Επιλογής

Προ-απαιτούμενες

ΘΕ

Φόρτος εργασίας

Ώρες

ECTS

ΜΔΕ511

Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

1 (χειμερινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ512

Οικονομικά των Επιχειρήσεων

1 (χειμερινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ513

Στρατηγική και Ηγεσία

1 (χειμερινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ521

Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

2 (εαρινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ522

Διοίκηση Μάρκετινγκ

2 (εαρινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ523

Ερευνητικές Μέθοδοι και Εργαλεία

2 (εαρινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΜΔΕ611

Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

3 (χειμερινό ή εαρινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ612

Αναλυτική Επιχειρήσεων και Δεδομένων

3 (χειμερινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ613

Διοίκηση Υπηρεσιών

3 (χειμερινό ή εαρινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ614

Χρήμα και Τράπεζες

3 (χειμερινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ615

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

3 (χειμερινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ616

Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα

3 (χειμερινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ617

Αγορές και Επενδύσεις

3 (χειμερινό)

Επιλογής

 

250 - 300

10

ΜΔΕ700[1]

Εφαρμοσμένη Επιχειρηματική Διατριβή

3 (χειμερινό ή εαρινό)

Επιλογής

ΜΔΕ511, ΜΔΕ512, ΜΔΕ513, ΜΔΕ523

500 - 600

20

ΜΔΕ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)         5
ΜΔΕ696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)         5

Σύνολο

2250-2700

90

 

[1] Ο φοιτητής που θα εγγράφεται στο ΜΔΕ700 (20 ECTS) θα μπορεί να επιλέξει μόνο μία επιπλέον Θ.Ε. επιλογής για να ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πρόγραμμα αντί 3 συνολικά Θ.Ε. επιλογής των 10 ECTS που απαιτούνται χωρίς τη Θ.Ε. ΜΔΕ700.

 

Img 4

Εξειδίκευση και εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Img 3

Για εσάς που κρατάτε τους ορίζοντές σας πάντα ανοικτούς!

Img 2

Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά, Κατάρτιση

img 1

Αξιόπιστο, δημόσιο, ψηφιακό πανεπιστήμιο

22

Χρόνια Εξειδίκευσης

28

Προγράμματα Σπουδών

214

Ακαδημαϊκά Μέλη

9136

Απόφοιτοι

 

 

Προσφερόμενα Προγράμματα Χειμερινού Εξαμήνου

 

 

Εμπειρίες Αποφοίτων


Έδρες ΑΠΚΥ

 

 

UNESCO Chair
on Visual Anticipation
and Futures Literacy
towards Visual Literacy

 

 
logo jeanMonnet
 

 

 

 

Τα νέα του ΑΠΚΥ

 

 

Διεθνή Δίκτυα & Πιστοποιήσεις