Προκηρύξεις ερευνητικού προσωπικού - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
25
Τετ, Μάι

Προκήρυξη Κενών Θέσεων Ειδικού Επιστήμονα στο ερευνητικό έργο «ARE PRED»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση στα ερευνητικά έργα «LIFE IP Physis» και «TAKE OFF»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη έως τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για μερική ή/και πλήρη απασχόληση στο ερευνητικό έργο «WeNet»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο με ακρωνύμιο «PULCHRA»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη Κενών Θέσεων Ειδικού Επιστήμονα στο ερευνητικό έργο «DroneEyE»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Immersive Technologies for Education (ImTech4Ed)»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Cyber Security III»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Βοηθού Ερευνητή για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Cyber Security III»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη έως τριών (3) θέσεων Ερευνητών  / Προγραμματιστών (Research Scientists, Research Assistants, Developers) για το ερευνητικό έργο «MARI-Sense: Maritime Cognitive Decision Support System»

 

[Λήξη] Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Βοηθού Ερευνητή για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «Νέοι Τοπικοί Γνωμηγέτες: Αντισώματα στην Παραπληροφόρηση»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «PLAY: Play, Learn, fight back AnxietY»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη Μίας (1) Κενής Θέσης Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «I_AM: Inclusive education using Animation and Multimedia»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη έως τριών (3) κενών θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για πλήρη ή μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «High Precision Cellular LocalizatiON System»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη Μιας (1) Κενής Θέσης Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «Politicization of Identities in Diaspora: Cosmopolitanism & Conflict Discourses»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη Μιας (1) ή Δυο (2) Κενών Θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «YNSPEED: Youth new personal & employable skills development»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη Δύο (2) Θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για πλήρη ή μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «LIFE IP Physis»

 

[ΛΗΞΗ] Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα για πλήρη ή μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο: PULCHRA - Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation»