22
Σαβ, Ιουν
 
Δημοσίευση: 25/09/2023 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 13/10/2023
 
 
Δημοσίευση: 25/08/2023 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 18/09/2023

 

[ΛΗΞΗ] Κενή Θέση Ειδικού Επιστήμονα στο «ARE-PRED: Developing a Web Based Learning Environment for Supporting Students’ Argumentation Skills and Reducing Prejudice” (2022-2024)»

Δημοσίευση: 11/05/2023 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 19/05/2023
 
 
 
Δημοσίευση: 24/02/2023 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 03/03/2023
 
 
 
Δημοσίευση: 14/12/2022 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 09/01/2023
 
 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη τεσσάρων (4) κενών θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για μερική πλήρη απασχόληση στα ερευνητικά προγράμματα WeNet και RISE

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη Κενής Θέσης Ειδικού Επιστήμονα στην ερευνητική δράση «SMILES CΑ21158»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη έως δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για μερική ή/και πλήρη απασχόληση στο ερευνητικό έργο «WeNet»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη θέσης Ερευνήτριας/Ερευνητή για πολίτες από την Ουκρανία στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚΥ

Δημοσίευση: 29/07/2022 | Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 23/08/2022

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη Κενών Θέσεων Ειδικού Επιστήμονα στο ερευνητικό έργο «ARE PRED»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση στα ερευνητικά έργα «LIFE IP Physis» και «TAKE OFF»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη έως τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για μερική ή/και πλήρη απασχόληση στο ερευνητικό έργο «WeNet»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο με ακρωνύμιο «PULCHRA»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη Κενών Θέσεων Ειδικού Επιστήμονα στο ερευνητικό έργο «DroneEyE»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Immersive Technologies for Education (ImTech4Ed)»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Cyber Security III»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Βοηθού Ερευνητή για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Cyber Security III»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη έως τριών (3) θέσεων Ερευνητών  / Προγραμματιστών (Research Scientists, Research Assistants, Developers) για το ερευνητικό έργο «MARI-Sense: Maritime Cognitive Decision Support System»

 

[Λήξη] Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Βοηθού Ερευνητή για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «Νέοι Τοπικοί Γνωμηγέτες: Αντισώματα στην Παραπληροφόρηση»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «PLAY: Play, Learn, fight back AnxietY»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη Μίας (1) Κενής Θέσης Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «I_AM: Inclusive education using Animation and Multimedia»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη έως τριών (3) κενών θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για πλήρη ή μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «High Precision Cellular LocalizatiON System»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη Μιας (1) Κενής Θέσης Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «Politicization of Identities in Diaspora: Cosmopolitanism & Conflict Discourses»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη Μιας (1) ή Δυο (2) Κενών Θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «YNSPEED: Youth new personal & employable skills development»

 

[ΛΗΞΗ] Προκήρυξη Δύο (2) Θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για πλήρη ή μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο «LIFE IP Physis»

 

[ΛΗΞΗ] Μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα για πλήρη ή μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο: PULCHRA - Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation»