Εξερχόμενη Κινητικότητα - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

21
Δευ, Σεπ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΠΚΥ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας
Τηλ.: +357 2 2411717 ή +357 2 2411659
email: erasmus@ouc.ac.cy
 

erasmuslogo