19
Κυρ, Μάι

Erasmus+ Εξερχόμενη Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές

Τι προβλΕπει

Η δράση υποστηρίζει την κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές σε πανεπιστήμια-εταίρους, που εδρεύουν στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+. Αυτές είναι : 

 • τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • και οι: Ισλανδία, Λίχνενσταϊν, Νορβηγία, Τουρκία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και Σερβία.

 

Τι προσφΕρει

 Με τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες κινητικότητας για σπουδές στο εξωτερικό οι φοιτητές :

 • επωφελούνται εκπαιδευτικά, γλωσσικά και πολιτισμικά από την εμπειρία φοίτησης σε πανεπιστήμιο εκτός της χώρας διαμονής τους
 • εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και ανοίγουν νέους δρόμους για τη συνέχεια της ακαδημαϊκής τους πορείας
 • εφοδιάζονται με διεθνή εμπειρία
 • γνωρίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα άλλων χωρών
 • αναπτύσσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα, γνωρίζουν νέους πολιτισμούς, γλώσσες και κουλτούρες
 • συναναστρέφονται με φοιτητές από όλη την Ευρώπη και δημιουργούν δίκτυο επαφών με άτομα από διάφορες χώρες
 • βελτιώνουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες

 

Παραδείγματα επιτυχημένων κινητικοτήτων, εδώ: Erasmus+ Success Stories (EL & EN) - 2020 edition

 

ΔυνητικοΙ ΔικαιοΥχοι

Προπτυχιακοί φοιτητές,  οι οποίοι

 • είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών στο ΑΠΚΥ
 • έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον δύο (2) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες
 • δεν έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και μπορούν να παρακολουθήσουν Θεματικές Ενότητες (μαθήματα) κατά την προβλεπόμενη περίοδο κινητικότητας στο εξωτερικό

Μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι

 • έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) ετήσια ή δύο (2) εξαμηνιαίες Θ.Ε.
 • δεν έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και μπορούν να παρακολουθήσουν Θεματικές Ενότητες (μαθήματα) κατά την προβλεπόμενη περίοδο κινητικότητας στο εξωτερικό

 

Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες

Το ΑΠΚΥ και το πρόγραμμα Erasmus+ προωθούν τη συμμετοχή φοιτητών και αποφοίτων με λιγότερες ευκαιρίες (‘people with fewer opportunities’) στις δράσεις κινητικότητας. Τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να συμμετέχουν, εφόσον η προσωπική, σωματική ή πνευματική κατάσταση ή η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια ώστε η συμμετοχή τους στη δραστηριότητα κινητικότητας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς επιπλέον χρηματοδοτική ή άλλη στήριξη. Συγκεκριμένα, φοιτητές και απόφοιτοι με λιγότερες ευκαιρίες θεωρούνται άτομα με σωματικές, νοητικές και ψυχικές αναπηρίες, με θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, με χαμηλό κοινωνικo-οικονομικό υπόβαθρο, με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο,  φοιτητές/απόφοιτοι πολιτικοί πρόσφυγες, άτομα που είναι παιδιά μονογονειακών ή πολύτεκνων οικογενειών χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού υπόβαθρου, άτομα που είναι γονείς οι ίδιοι και ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, άτομα που προέρχονται από αγροτικές, υποβαθμισμένες, απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές, άτομα που προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες, καθώς και φοιτητές/απόφοιτοι με Μαθησιακές Δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία, δυσγραφία, δυσπραξία κ.λπ.). Περισσότερες πληροφορίες στο ενημερωτικό έντυπο του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ΕΔΩ.

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Στα άτομα με ειδικές ανάγκες συγκαταλέγονται τα άτομα των οποίων η σωματική τους κατάσταση ή κατάσταση υγείας καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητα κινητικότητας Erasmus+, χωρίς πρόσθετη στήριξη. Η συμμετοχή φοιτητών ΑμΕΑ σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus+ ενθαρρύνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την παροχή επιπλέον κινήτρων. Συγκεκριμένα, πέρα από την οικονομική στήριξη για διακίνηση, διαμονή και διατροφή  που παρέχεται σε όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+, στα άτομα ΑμΕΑ δίδεται η δυνατότητα να επιχορηγηθούν για πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τις ανάγκες τους, όπως έξοδα συνοδού, ιδιαίτερου εξοπλισμού, ιδιαίτερων συνθηκών διακίνησης και διαβίωσης, κ.λπ. Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα της Ε.Ε. ΕΔΩ και στο ενημερωτικό έντυπο του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ΕΔΩ.

 

 

ΠανεπιστΗΜια υποδοχΗς

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του προγράμματος Erasmus+ η κινητικότητα προϋποθέτει την ύπαρξη διμερούς συμφωνίας μεταξύ ΑΠΚΥ και πανεπιστημίου υποδοχής. Για ενημέρωση σχετικά με τα Πανεπιστήμια με τα οποία το ΑΠΚΥ έχει υπογράψει διιδρυματική συμφωνία Erasmus+ επικοινωνήστε με το Γραφείο Κινητικότητας στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Προσοχή:

 • Η χώρα υποδοχής πρέπει να είναι διαφορετική από τη χώρα του φορέα αποστολής (στην προκειμένη, η Κύπρος για το ΑΠΚΥ) και τη χώρα διαμονής του δυνητικού Δικαιούχου.
 • Οι συμμετέχοντες στη Δράση SMS δεν καταβάλλουν δίδακτρα, τέλη εγγραφής ή άλλα διαχειριστικά έξοδα στο πανεπιστήμιο υποδοχής. Καταβάλλουν δίδακτρα ή διαχειριστικό κόστος αντίστοιχα, στο πρόγραμμα σπουδών τους στο ΑΠΚΥ.
 • Η καταβολή άλλων υποτροφιών δεν επηρεάζεται από τη συμμετοχή στη δράση κινητικότητας SMS.

 

ΔιΑρκεια ΚινητικΟτητας

 • Από 2 έως 12 μήνες, ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των δραστηριοτήτων κινητικότητας.
 • Μία δραστηριότητα κινητικότητας μπορεί να συνδυάζει περίοδο πρακτικής άσκησης και περίοδο σπουδών σε ξένο πανεπιστήμιο.
 • Τυχόν προηγούμενη συμμετοχή στο πλαίσιο του προγράμματος LLP-Erasmus/Erasmus+ προσμετρείται στη μέγιστη 12μηνη περίοδο κινητικότητας ανά κύκλο σπουδών.

 

ΠερΙοδος υποβολΗς αιτΗσεων

Το Γραφείο Κινητικότητας προκηρύσσει τις διαθέσιμες θέσεις και ενημερώνει τη φοιτητική κοινότητα του ΑΠΚΥ αναφορικά με τις διαδικασίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

 

ΔιαδικασΙα συμμετοχΗς

Οι φοιτητές του ΑΠΚΥ, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ και να πραγματοποιήσουν περίοδο σπουδών σε πανεπιστήμιο-εταίρο του εξωτερικού με αναγνώριση των μαθημάτων τους μετά από επιτυχείς εξετάσεις, πρέπει να:

 1. Επικοινωνήσουν με το Γραφείο Κινητικότητας του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 2. Ενημερωθούν για τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, με τα οποία το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υπογράψει διμερή συμφωνία και να εντοπίσουν προγράμματα σπουδών και επιμέρους μαθήματα που προσφέρονται κατά το(α) εξάμηνο(α) που επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό.
 3. Συμβουλευθούν τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο (Α.Υ.) του προγράμματος σπουδών τους στο ΑΠΚΥ και να επιλέξουν μαθήματα στο Πανεπιστήμιο υποδοχής που αντιστοιχούν με τις Θεματικές Ενότητες που τους απομένει να παρακολουθήσουν στο ΑΠΚΥ.
 4. Συμπληρώσουν τη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) με τα μαθήματα και την αντιστοιχία των διδακτικών μονάδων ECTS στο Πανεπιστήμιο υποδοχής και να την αποστείλουν στο Γραφείο Κινητικότητας και στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος, στο οποίο φοιτούν στο ΑΠΚΥ για έλεγχο και υπογραφή.
 5. Συμπληρώσουν και να υποβάλουν την Αίτηση για συμμετοχή στη δράση Erasmus+ "Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές".
 6. Αποστείλουν στο Γραφείο Κινητικότητας σε ηλεκτρονική μορφή (στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), τα ακόλουθα δικαιολογητικά, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:
  • Συμφωνία Σπουδών, υπογεγραμμένη από τον φοιτητή και τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του οικείου Προγράμματος Σπουδών του ΑΠΚΥ
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (όπου απαιτείται)
  • Δελτίο Αναλυτικής Βαθμολογίας (Transcript of Records). Μπορεί να ζητηθεί ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επιλογή Δικαιούχων:

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των Δικαιούχων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του ΑΠΚΥ βάσει των πιο κάτω κριτηρίων:

 • Άτομα με ειδικές ανάγκες κατά προτεραιότητα.
 • Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες.
 • Επίπεδο Σπουδών: οι αιτήσεις προπτυχιακών φοιτητών (προτεραιότητα έχουν όσοι βρίσκονται στο προτελευταίο εξάμηνο σπουδών) εξετάζονται ξεχωριστά από τις αιτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Σημ.: Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και για την επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων, το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας του φοιτητή που απαιτείται για την παρακολούθηση μαθημάτων στο εξωτερικό είναι δημοσιευμένο, εκ των προτέρων, στις διαπανεπιστημιακές συμφωνίες Erasmus+ και θα ελέγχεται τόσο από το ΑΠΚΥ, όσο και από το Πανεπιστήμιο υποδοχής, ενώ θα καταγράφεται και στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement).

 • Κίνητρο συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+.
 • Αναλυτική Βαθμολογία: σταθμικός μέσος όρος βαθμολογία.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι επιλεγέντες φοιτητές, ενημερώνονται από το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ για τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητας.

 

Υποβολή ενστάσεων / παραπόνων / σχολίων :

Το Γραφείο Κινητικότητας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στην προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και την καλύτερη στήριξη των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα υποβολής τυχόν παραπόνων, παρατηρήσεων και σχολίων για θέματα που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ηλεκτρονική υποβολή ΕΔΩ.

 

ΓλωσσικΗ ΔιαδικτυακΗ ΠροετοιμασΙα (Online Linguistic Support - OLS)

Για τη βοήθεια των φοιτητών στην εκμάθηση της γλώσσας του οργανισμού υποδοχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει Online Linguistic Support Tool για το οποίο δίνονται ειδικές άδειες για διαδικτυακή αξιολόγηση γλώσσας και παρακολούθηση μαθημάτων διαδικτυακά. το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ: αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά (γαελικά), ισπανικά, ιταλικά, κροατικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

 

ΑναγνΩριση περιόδου σπουδΩν στο εξωτερικΟ

 

 • Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό είναι αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί ο φοιτητής στο ΑΠΚΥ και αναγνωρίζεται πλήρως (με μονάδες ECTS και το Παράρτημα Διπλώματος / Diploma Supplement), (συμπεριλαμβανομένων εξετάσεων και άλλων μορφών αξιολόγησης), σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών στο ίδιο το ΑΠΚΥ, ακόμη και εάν το περιεχόμενο του προγράμματος του πανεπιστημίου υποδοχής διαφέρει.
 • Με τη λήξη της περίοδου κινητικότητας το Πανεπιστήμιο υποδοχής οφείλει να παρέχει στον φοιτητή αναλυτική βαθμολογία για τα μαθήματα που παρακολούθησε και εξετάστηκε βάσει της Συμφωνίας Σπουδών.

 

ΧρηματοδΟτηση

 •  Έξοδα μετακίνησης

Παραχωρείται ως χορηγία μόνο στις περιπτώσεις που η κινητικότητα προς τη χώρα υποδοχής αρχίζει από την Κύπρο ή άλλες απομακρυσμένες περιφέρειες, την Ισλανδία, τη Μάλτα, άλλες υπερπόντιες χώρες και εδάφη. Υπολογίζονται βάσει της διανυόμενης απόστασης του κάθε συμμετέχοντα με τη χρήση ειδικού εργαλείου υπολογισμού αποστάσεων της Ε.Ε.: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Διανυόμενες αποστάσεις

Ποσό ανά συμμετέχοντα (€)

Μεταξύ 10 και 99 Χιλιομέτρων

23

Μεταξύ 100 και 499 Χιλιομέτρων

180

Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων

275

Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων

360

Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων

530

Μεταξύ 4000 και7999 χιλιομέτρων

820

Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων

1.500

 

 • Χορηγία διαβίωσης

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή Erasmus+ καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής, ως εξής:

 

Χώρα Υποδοχής

Ποσό μηνιαίας

επιχορήγησης (€)  

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης         

Δανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία  

674

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, (Κύπρος), Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία

606

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία,  Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας, Εσθονία,Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία,Σλοβενία, Τουρκία, Τσεχία

550

 

 Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες λαμβάνουν συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης για την κάλυψη ατομικών δαπανών ύψους 250€ τον μήνα ('top up').

 

ΕπικοινωνΙα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πρυτανεία

Τηλ.: +357 22 411 944/ 659

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

erasmuslogo