22
Σαβ, Ιουν

Erasmus+ Εξερχόμενη Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού για Διδασκαλία

Τι προβλΕΠΕΙ

Η δράση υποστηρίζει την κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού για Διδασκαλία και άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες (π.χ. ερευνητική συνεργασία) σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, που εδρεύουν στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+. Αυτές είναι: 

 • τα 27κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • και οι: Ισλανδία, Λίχνενσταϊν, Νορβηγία, Τουρκία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και Σερβία

 

Τι προσφΕρει                                                                                                                                                                                                                                    

 Με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες κινητικότητας για διδασκαλία στο εξωτερικό το ακαδημαϊκό προσωπικό:

 • Εμπλουτίζει τις γνώσεις και ανοίγει νέους δρόμους για την ακαδημαϊκή του πορεία.
 • Ενισχύει τις δυνατότητες συμμετοχής σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες με ακαδημαϊκό προσωπικό άλλων πανεπιστημίων.
 • Διευρύνει και αναβαθμίζει το δίκτυο επαφών και συνεργασίας του
 • Συμβάλλει στη μαθησιακή εμπειρία των φοιτητών των ιδρυμάτων-εταίρων του ΑΠΚΥ, οι οποίοι επωφελούνται από τις γνώσεις και την εμπειρία του.

 

Παραδείγματα επιτυχημένων κινητικοτήτων, εδώ: Erasmus+ Success Stories (EL & EN) - 2020 edition

 

ΔυνητικοΙ ΔικαιοΥχοι

 • Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) [Προτεραιότητα έναντι των μελών ΣΕΠ]
 • Τα μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ),που δεν μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα Erasmus+ όντας εργαζόμενοι σε άλλα Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Νοείται ότι κατά την περίοδο κινητικότητας θα πρέπει να είναι σε ισχύ σύμβασή τους με το ΑΠΚΥ.

Άτομα με ειδικές ανάγκες:

Στα άτομα με ειδικές ανάγκες συγκαταλέγονται τα άτομα των οποίων η σωματική τους κατάσταση ή κατάσταση υγείας καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητα κινητικότητας Erasmus+ χωρίς πρόσθετη στήριξη. Η συμμετοχή μελών του προσωπικού με ειδικές ανάγκες σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus+ ενθαρρύνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την παροχή επιπλέον κινήτρων. Συγκεκριμένα, πέρα από την οικονομική στήριξη για διακίνηση, διαμονή και διατροφή που  σε όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+, στα άτομα ΑμΕΑ δίδεται η δυνατότητα να επιχορηγηθούν για πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τις ανάγκες τους, όπως έξοδα συνοδού, ιδιαίτερου εξοπλισμού, ιδιαίτερων συνθηκών διακίνησης και διαβίωσης, κ.λπ. Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα της Ε.Ε. ΕΔΩ και στο ενημερωτικό έντυπο του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ΕΔΩ.

 

ΠανεπιστΗμια υποδοχΗς

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του προγράμματος Erasmus+ η κινητικότητα προϋποθέτει την ύπαρξη διμερούς συμφωνίας μεταξύ ΑΠΚΥ και πανεπιστημίου υποδοχής. Τα Πανεπιστήμια-εταίροι του ΑΠΚΥ με τα οποία έχει υπογραφεί διαπανεπιστημιακή συμφωνία Erasmus+ βρίσκονται

Προσοχή: Η χώρα υποδοχής πρέπει να είναι διαφορετική από τη χώρα του φορέα αποστολής (στην προκειμένη, η Κύπρος για το ΑΠΚΥ) και τη χώρα διαμονής του δυνητικού Δικαιούχου.

 

ΠερΙοδος υποβολΗς αιτΗσεων

Το Γραφείο Κινητικότητας προκηρύσσει τις διαθέσιμες θέσεις και ενημερώνει το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του ΑΠΚΥ αναφορικά με τις διαδικασίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

 

ΔιαδικασΙα συμμετοχΗς

 Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΑΠΚΥ, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ και να μεταβούν για διδασκαλία σε πανεπιστήμιο-εταίρο πρέπει να:

 1. Αποφασίσουν το πρόγραμμα διδασκαλίας που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν σε συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο του εξωτερικού και να ετοιμάσουν ενδεικτικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Teaching Programme).
 2. Επικοινωνήσουν με το εν λόγω Πανεπιστήμιο και να εξασφαλίσουν γραπτή πρόσκληση για διδασκαλία.
 3. Συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής για τη δράση Erasmus+ STA, η οποία είναι διαθέσιμη ΕΔΩ 
 4. Αποστείλουν συμπληρωματικά, σε ηλεκτρονική μορφή στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., το έντυπο "Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching (KA 103)", στο οποίο περιγράφεται το προτεινόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας.

 

Επιλογή Δικαιούχων:

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των Δικαιούχων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του ΑΠΚΥ βάσει των πιο κάτω κριτηρίων:

 1. Υποβολή αίτησης για συμμετοχή σε πρόγραμμα κινητικότητας για πρώτη φορά.
 2. Ισότιμη, κατά το δυνατό, κατανομή θέσεων στα Προγράμματα Σπουδών και τις Σχολές του ΑΠΚΥ.
 3. Μέσω του προτεινόμενου Προγράμματος Διδασκαλίας προσφέρονται, συμπληρωματικά προς τη διδασκαλία, δυνατότητες προώθησης συνεργασιών, ερευνητικών και άλλων με το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο ή/και έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή νέου εκπαιδευτικού υλικού.
 4. Υποβολή αίτησης για κινητικότητα σε πανεπιστήμια με τα οποία η ήδη υπάρχουσα συνεργασία με το ΑΠΚΥ μπορεί να ενισχυθεί και να εμπλουτιστεί.
 5. Σε ό,τι αφορά στον ελληνικό χώρο: Υποβολή αίτησης για διδασκαλία σε περιφερειακά Πανεπιστήμια της Ελλάδας.

 

Υποβολή ενστάσεων / παραπόνων / σχολίων :

Το Γραφείο Κινητικότητας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στην προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και την καλύτερη στήριξη των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα υποβολής τυχόν παραπόνων, παρατηρήσεων και σχολίων για θέματα που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ηλεκτρονική υποβολή ΕΔΩ.

 

ΔιΑρκεια ΚινητικΟτητας

 • Ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας είναι οι δύο (2) εργάσιμες μέρες (μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών του ταξιδιού) και 8 διδακτικές ώρες.
 • Βάσει προϋπολογισμού, ο κάθε Δικαιούχος δεν μπορεί να λάβει ημερήσιο επίδομα για περισσότερες από πέντε (5) επιλέξιμες εργάσιμες ημέρες, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών του ταξιδιού.
 • Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οι ακαδημαϊκοί έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν -παράλληλα με το πρόγραμμα διδασκαλίας τους- και πρόγραμμα κατάρτισης/ επιμόρφωσης στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, συνδυάζοντας έτσι τις δράσεις «Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία» και «Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση». Στην περίπτωση αυτή ο απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας, που κανονικά είναι τουλάχιστον 8 διδακτικές ώρες, μειώνεται.

 

ΧρηματοδΟτηση

 •  Έξοδα μετακίνησης

Υπολογίζονται βάσει της διανυόμενης απόστασης του κάθε συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις υπολογίζονται με τη χρήση ειδικού εργαλείου υπολογισμού αποστάσεων της Ε.Ε.: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Διανυόμενες αποστάσεις

Ποσό ανά συμμετέχοντα (€)

Μεταξύ 10 και 99 Χιλιομέτρων

20

Μεταξύ 100 και 499 Χιλιομέτρων

180

Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων

275

Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων

360

Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων

530

Μεταξύ 4000 και7999 χιλιομέτρων

820

Ίσες η μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων

1.500

 

 • Χορηγία διαβίωσης

Το ποσό της ημερήσιας επιχορήγησης Erasmus+ για κάθε επιλέξιμη διανυκτέρευση καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως ακολούθως:

Χώρα Υποδοχής

Ποσό Ημερήσιας Επιχορήγησης (€)

Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λίχνενσταϊν, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Νορβηγία, Φνλανδία.

180

 Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, (Κύπρος),  Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία

160

Βουλγαρία, Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Τσεχία,

140

 

ΕπικοινωνΙα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πρυτανεία

Τηλ.: +357 22 411 659 / 805

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

erasmuslogo