09
Σαβ, Δεκ

Διεθνής αναγνώριση για τέσσερα Μέλη ΔΕΠ του ΑΠΚΥ που συγκαταλέγονται στους κορυφαίους επιστήμονες διεθνώς στα ερευνητικά πεδία τους

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) εκπροσωπείται και το 2022 από τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του στη λίστα των κορυφαίων ερευνητών διεθνώς με βάση την απήχηση του δημοσιευμένου έργου τους τους (World's Top 2% Scientists List). Η διεθνής αυτή αναγνώριση αφορά τον Καθηγητή Μιχαλίνο Ζεμπύλα (Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής»), τον Καθηγητή Γιάννη Μανωλόπουλο (Κοσμήτορα Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, τον Αναπλ. Καθηγητή Αντώνη Ζορπά (επικεφαλής Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας) και την Αναπλ. Καθηγήτρια Jahna Otterbacher (επικεφαλής Ερευνητικού Κέντρου για την Αλγοριθμική Διαφάνεια CyCAT).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων συγκαταλέγονται ελάχιστες γυναίκες από την Κύπρο και η Δρ Otterbacher είναι η μία από τις πέντε στη λίστα που κατατάσσει τους επιστήμονες με βάση το έργο στο σύνολο της καριέρας τους.

Πρόκειται για αξιολόγηση και διεθνή κατάταξη που λαμβάνει υπόψη βιβλιομετρικά δεδομένα του δημοσιευμένου έργου πέραν των 7 εκ. επιστημόνων ανά τον κόσμο, την οποία δημοσιεύει ο Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης του Πανεπιστημίου του Stanford, με τίτλο «Updated science-wide author databases of standardized citation indicators, October 2023 data update».

CΑREER-LONG Data (κατάταξη βάσει ετεροαναφορών]

Μέλος ΔΕΠ

Επιστημονικό Πεδίο

Αριθμός δημοσιεύσεων Scopus [αρχικό έτος]

Κατάταξη σε όλα τα Επιστημονικά πεδία (all citations)

Κατάταξη στο υπο-πεδίο [σύνολο επιστημόνων πεδίου]

Μιχαλίνος Ζεμπύλας

Εκπαίδευση/Education

321 [2000]

8.406

27 [87.102]

Γιάννης Μανωλόπουλος

Τεχνητή Νοημοσύνη/Artificial Intelligence

383 [1986]

197.192

3.916 [351.955]

Αντώνης Ζορπάς

Επιστήμες Περιβάλλοντος/Environmental Sciences

180 [1998]

84.536

502 [99.567]

Jahna Otterbacher

Τεχνητή Νοημοσύνη/Artificial Intelligence

79 [2003]

275.447

5.633 [351.955]

 

SINGLE-YEAR 2022 Data (κατάταξη βάσει ετεροαναφορών]:

 

Μέλος ΔΕΠ

Επιστημονικό Πεδίο

Κατάταξη σε όλα τα Επιστημονικά πεδία (all citations)

Κατάταξη στο υπο-πεδίο [σύνολο επιστημόνων πεδίου]

Μιχαλίνος Ζεμπύλας

Εκπαίδευση/Education

1.454

13 [87.102]

Αντώνης Ζορπάς

Επιστήμες Περιβάλλοντος/Environmental Sciences

16.616

258 [99.567]

Jahna Otterbacher

Τεχνητή Νοημοσύνη/Artificial Intelligence

240.213

7.259 [351.955]

 

Η επικαιροποιημένη κατάταξη, η οποία δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2023 από τον έγκριτο επιστημονικό εκδοτικό οίκο Elsevier (διαθέσιμη εδώ), λαμβάνει υπόψη όλους τους επιστήμονες που δημοσίευσαν πάνω από 5 επιστημονικές εργασίες μέχρι το έτος 2022. Συμπεριλαμβάνονται οι 100.000 κορυφαίοι ερευνητές στον κόσμο σε 22 επιστημονικά πεδία και σε 174 υπο-πεδία, καθώς και το 2% των κορυφαίων ερευνητών εκάστου επιστημονικού πεδίου, καθόλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας τους. Στην κατάταξη λαμβάνεται υπόψη μια σειρά παραμέτρων, όπως ο αριθμός των πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών, η απήχηση και ο αντίκτυπος των εργασιών στην επιστημονική κοινότητα, οι ετεροαναφορές που έχουν λάβει σύμφωνα με τη βάση δεδομένων SCOPUS, κ.ά.

Ο Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής συγχαίρει θερμά τους καθηγητές Ζεμπύλα, Μανωλόπουλο, Ζορπά και Otterbacher για τη σημαντική αυτή διάκριση και για τη διεθνή αναγνώριση του επιστημονικού τους έργου, η οποία περιποιεί τιμή και για το ίδιο το Πανεπιστήμιο.

 

 

OUCDEP List

 

worlds top 2 percent scientists 2022 1024x414