Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
29
Κυρ, Ιαν
Ιωάννης Μανωλόπουλος (Yannis Manolopoulos)
Ιωάννης Μανωλόπουλος (Yannis Manolopoulos)
Καθηγητής
Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών
Τετάρτη/Wednesday, 09:00-14:00
...
-

O Γιάννης Μανωλόπουλος είναι Καθηγητής Πληροφορικής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο πρώτος Αντιπρύτανης του Ιδρύματος. Διετέλεσε καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, στο Πανεπιστήμιο του Maryland (College Park) και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διετέλεσε, επίσης, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ).

Έχει συγγράψει 5 μονογραφίες που έχουν εκδοθεί από τη Springer, 11 διδακτικά εγχειρίδια στα ελληνικά και 350 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει λάβει 5 βραβεία για την καλύτερη εισήγηση (best paper award) στα συνέδρια SIGMOD, ECML/PKDD, MEDES (2) και ISSPIT. Το συγγραφικό του έργο έχει λάβει 14.000 ετεροαναφορές από 2.000 διαφορετικά ακαδημαϊκά ιδρύματα (h-index=54), ενώ έχει προσκληθεί ως κεντρικός ομιλητής (keynote speaker) σε 19 διεθνείς εκδηλώσεις.

Έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση σημαντικού αριθμού διεθνών συνεδριών, όπως ενδεικτικά: ADBIS 2002, SSTD 2003, SSDBM 2004, ICEIS 2006, EANN 2007, ICANN 2010, AIAI 2012, WISE 2013, CAISE 2014, MEDI 2015, ICCCI 2016, DAMDID 2016, CBI 2017, TPDL 2017, DASFAA 2018, WIMS 2018, WI 2019, MEDES 2019, SOFSEM 2020. Συμβάλλει ως ανεξάρτητος κριτής σε χρηματοδοτικούς φορείς της Αυστρίας, του Καναδά, της Κύπρου, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Χονγκ Κονγκ, της Γεωργίας, της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Ιταλίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Ρωσίας.

Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας σε επιστημονικά περιοδικά, όπως: Information Systems (Elsevier), The World Wide Web Journal (Springer), The Computer Journal (Oxford Academic).

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

- Διαχείριση δεδομένων (data management).

 

English text follows

SHORT VITA

Yannis Manolopoulos is Professor of the Open University of Cyprus and serves as its first Vice-Rector. He taught at the Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), the University of Toronto,the University of Maryland at College Park and the University of Cyprus. He has served as President of the University of Western Macedonia in Greece, Head of the Department of Informatics of AUTH, and Vice-Chair of the Greek Computer Society.

His research interests focus in Data Management. He has co-authored 5 monographs published by Springer, 11 textbooks in Greek, as well as 350 journal and conference papers. He has also received 5 best paper awards from SIGMOD, ECML/PKDD, MEDES (2) and ISSPIT conferences. He has received 14.000 citations from 2.000 distinct academic institutions (h-index=54) and has been invited as keynote speaker in 19 international events.

He has served as main co-organizer of several major conferences (among others): ADBIS 2002,SSTD 2003, SSDBM 2004, ICEIS 2006, EANN 2007, ICANN 2010, AIAI 2012, WISE 2013, CAISE2014, MEDI 2015, ICCCI 2016, DAMDID 2016, CBI 2017, TPDL 2017, DASFAA 2018, WIMS 2018, WI 2019, MEDES 2019, SOFSEM 2020. He has also acted as evaluator for funding agenciesin Austria, Canada, Cyprus, Czech Republic, Estonia, EU, Hong-Kong, Georgia, Greece, Israel, Italy, Lithuania, Poland and Russia.

Currently, he is member of the Editorial Boards of (among others): Information Systems (Elsevier), The World Wide Web Journal (Springer), The Computer Journal (Oxford Academic).

MAIN RESEARCH AREAS

• Data Management

 • Αντιπρύτανης Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2018-σήμερα).
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου, ΙδΕΚ (2019-σήμερα).
 • Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2010-2011).
 • Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2009- 2013).
 • Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) (2002-2006).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Vice-Rector of Open University of Cyprus (2018-present).
 • Member of the Board of the Cyprus Research & Innovation Foundation (2019-present).
 • President of the University of Western Macedonia, Greece (2010-2011).
 • Head of the Department of Informatics of Aristotle University of Thessaloniki (2009-2013).
 • Vice-Chair of the Greek Computer Society (2002-2006).
 • Fevgas, A., Akritidis, L., Bozanis, P., Manolopoulos, Y. (2020), “Indexing in Flash Storage Devices - A Survey on Challenges, Current Approaches, and Future Trends”, The VLDB Journal. • Gogoglou, A., Manolopoulos, Y. (2020), “A Data-driven Unified Framework for Predicting the Evolution of Citation Dynamics”, IEEE Transactions on Big Data.
 • Garcίa-Garcίa, F., Corral, A., Iribarne, L., Vassilakopoulos, M., Manolopoulos, Y. (2020) “Distance Join Query Processing in SpatialHadoop and LocationSpark”, Information Sciences, Vol. 512, pp. 985-1008.
 • Stoupas, G., Sidiropoulos, A., Gogoglou, A., Katsaros, D., Manolopoulos, Y. (2018), “Rainbow Ranking: An Adaptable, Multidimensional Ranking Method for Publication Sets”, Scientometrics, 116(1), pp. 147-160.
 • Rafailidis, D., Kefalas, P., Manolopoulos, Y. (2017), “Preference Dynamics with Multimodal User-Item Interactions in Social Media Recommendation”, Expert Systems with Applications, Vol. 74, pp. 11-18.