04
Τετ, Οκτ
Jahna Otterbacher
Jahna Otterbacher
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα
Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών
Δευτέρα/Monday, 09:30-13:30

jahna.otterbacher@ouc.ac.cy

-
-
-

Η Δρ. Otterbacher σπούδασε στο University of Michigan at Ann Arbor (ΗΠΑ) όπου έλαβε το μεταπτυχιακό της από το Τμήμα Στατιστικής, το διδακτορικό της από τη Σχολή Πληροφορικής του ίδιου Πανεπιστημίου και είναι κάτοχος MA στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία από το Boston University. Διετέλεσε Επισκέπτης Λέκτορας στα Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2006-2009) και Επίκουρη Καθηγήτρια στο Illinois Institute of Technology (2010-2012).

Ο κύριος στόχος της έρευνάς της είναι η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την κατανόηση των συμπεριφορών των χρηστών σε ψηφιακά περιβάλλοντα, με έμφαση στις γλωσσικές τους συμπεριφορές.

Η έρευνά της έχει δημοσιευθεί σε κορυφαία διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδριών, όπως το Association for Computing Machinery, Conference on Human Factors in Computing Systems (ACM CHI) και τα International Conference on Web and Social Media (AAAI ICWSM), the Journal of Computer-Mediated Communication (JCMC) και Knowledge and Information Systems.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Ανάλυση και μοντελοποίηση συμπεριφορών χρηστών
 • Αλγοριθμική διαφάνεια και έλεγχος (auditing)
 • Crowdsourcing / ανθρώπινη υπολογιστική

 

English text follows

SHORT VITA

Dr. Otterbacher holds a master in Statistics and a Ph.D. in Information from the University of Michigan at Ann Arbor (USA). She also holds a master in Applied Linguistics from Boston University. Prior to joining the OUC in 2012, she worked as a Visiting Lecturer of Management Information Systems at the University of Cyprus (2006-2009) and an Assistant Professor at Illinois Institute of Technology in Chicago (2010-2012).

The main goal of her research is to develop innovative methods to understand the users’ behaviour in digital environments, with emphasis on studying their language behaviours.

Her research has been published in top ranked international journals and conference proceedings, i.e. Association for Computing Machinery, Conference on Human Factors in Computing Systems (ACM CHI), Association for the Advancement of Artificial Intelligence, International Conference on Web and Social Media (AAAI ICWSM), the Journal of Computer - Mediated Communication (JCMC) and Knowledge and Information Systems.

MAIN RESEARCH AREAS

• Analysis and Modeling of Users’ Behaviour

• Algorithmic Transparency & Auditing

• Human Computation and Crowdsourcing

 • Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη στο ΑΠΚΥ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα» (2014-σήμερα).
 • Επικεφαλής του Κυπριακού Κέντρου Αλγοριθμικής Διαφάνειας (Cyprus Center for Algorithmic Transparency - CyCAT) (www.cycat.io).
 • Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας «Transparency in Algorithms Group (TAG)» στο ερευνητικό κέντρο αριστείας RISE.
 • Πρόεδρος, Cyprus Chapter of the Special Interest Group on Computer- Human Interaction (SIGCHI), Association for Computing Machinery (Μάιος 2015-Σεπτέμβριος 2016).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme "Social Information Systems" (2014-present).
 • Head of the Cyprus Center for Algorithmic Transparency (CyCAT) (www.cycat.io).
 • Head of the research group "Transparency in Algorithms Group (TAG)" at the Center of Excellence RISE.
 • Chairperson, Cyprus Chapter of the Special Interest Group on Computer-Human Interaction (SIGCHI), Association for Computing Machinery (2015-present).
 • Kleanthous, S., Kasinidou, M., Barlas, P., & Otterbacher, J. (2022). Perception of fairness in algorithmic decisions: future developers' perspective. Patterns3(1), 100380.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666389921002476

 • Perikleous, P., Kafkalias, A., Theodosiou, Z., Barlas, P., Christoforou, E., Otterbacher, J., ... & Lanitis, A. (2022, October). How Does the Crowd Impact the Model? A Tool for Raising Awareness of Social Bias in Crowdsourced Training Data. In Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management (pp. 4951-4954). 

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3511808.3557178

 • Fan, S., Barlas, P., Christoforou, E., Otterbacher, J., Sadiq, S., & Demartini, G. (2022, June). Socio-Economic Diversity in Human Annotations. In 14th ACM Web Science Conference 2022 (pp. 98-109). 

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3501247.3531588

 • Barlas, P., Krahn, M., Kleanthous, S., Kyriakou, K., & Otterbacher, J. (2022, May). Shifting Our Awareness, Taking Back Tags: Temporal Changes in Computer Vision Services’ Social Behaviors. In Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media (Vol. 16, pp. 22-31). 

https://ojs.aaai.org/index.php/ICWSM/article/view/19269

 • Pavlidou, V., Otterbacher, J., & Kleanthous, S. (2022, February). User Perception of Algorithmic Digital Marketing in Conditions of Scarcity. In Information Systems: 18th European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference, EMCIS 2021, Virtual Event, December 8–9, 2021, Proceedings (pp. 319-332). Cham: Springer International Publishing.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-95947-0_22

 • Kleanthous, S., Mobasher, B., Kuflik, T., Berendt, B., Burke, R., Otterbacher, J., ... & Shulner Tal, A. (2022, July). 5th Workshop on Fairness in User Modeling, Adaptation, and Personalization (FairUMAP 2022). In Adjunct Proceedings of the 30th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization (pp. 209-210).

https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3511047.3536348

 

https://scholar.google.com/citations?user=JahnaOtterbacher