25
Σαβ, Μάι

Jahna Otterbacher

Jahna Otterbacher
Jahna Otterbacher
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα
Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών
Δευτέρα/Monday, 09:30-13:30

jahna.otterbacher@ouc.ac.cy

-
-
-

Η Δρ. Jahna Otterbacher σπούδασε στο University of Michigan at Ann Arbor (ΗΠΑ) όπου έλαβε το μεταπτυχιακό της από το Τμήμα Στατιστικής και το διδακτορικό της από τη Σχολή Πληροφορικής του ίδιου Πανεπιστημίου. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία από το Boston University. Διετέλεσε Επισκέπτρια Λέκτορας στα Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2006-2009) και Επίκουρη Καθηγήτρια στο Illinois Institute of Technology (2010-2012).

Ο κύριος στόχος της έρευνας της Δρος Otterbacher είναι η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την κατανόηση των συμπεριφορών των χρηστών σε ψηφιακά περιβάλλοντα, με έμφαση στις γλωσσικές τους συμπεριφορές.

Η έρευνά της έχει δημοσιευθεί σε κορυφαία διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδριών, όπως το Association for Computing Machinery, Conference on Human Factors in Computing Systems (ACM CHI) και τα International Conference on Web and Social.

Media (AAAI ICWSM), the Journal of Computer- Mediated Communication (JCMC) και Knowledge and Information Systems.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Ανάλυση και μοντελοποίηση συμπεριφορών χρηστών
 • Αλγοριθμική διαφάνεια και έλεγχος (auditing)
 • Crowdsourcing / Ανθρώπινη υπολογιστική

 

English text follows

SHORT VITA

Dr. Otterbacher holds a Master in Statistics anda Ph.D. in Information from the University of Michigan at Ann Arbor (USA). She also holds a master  in Applied  Linguistics from Boston University. Prior to joining the OUC in 2012, she worked as a Visiting Lecturer of Management Information Systems at the University of Cyprus (2006-2009) and an Assistant Professor at Illinois Institute of Technology in Chicago (2010-2012).

At OUC, she leads the Cyprus Center for Algorithmic Transparency (CyCAT), which conducts interdisciplinary  research  focused  on promoting technical and educational solutions for promoting algorithmic transparency and literacy. Concurrent tothis, Jahna co-leads the Fairness and Ethics in AI- Human Interaction (fAIre) group at CYENS, a new center of excellence and innovation in Nicosia, Cyprus,  in  collaboration   with two international Advanced Partners, UCL and MPI. Her research has been funded by the EU’s Horizon 2020 Research and Innovation Program (under Grant Agreements No. 739578 (RISE) & No. 810105 (CyCAT)), as well as the Cyprus Research and Innovation Foundation (under grants EXCELLENCE/0918/0086 (DESCANT) and EXCELLENCE/0421/0360 (KeepA(I)n)). In 2022, she was added to the Stanford-Elsevier list of the top- cited scientists in the area of Artificial Intelligence.

MAIN RESEARCH AREAS

 • Algorithmic Transparency & Auditing
 • Social and Ethical considerations in Artificial Intelligence
 • Human Computation and Crowdsourcing
 • Analysis and Modeling of Users’ Behaviour
 • Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα», ΑΠΚΥ (2014-).
 • Αναπληρώτρια Κοσμητόρισσα της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΑΠΚΥ (2021-).
 • Μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΚΥ (2022-).
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας, ΑΠΚΥ (07/2022-).
 • Επικεφαλής του Κυπριακού Κέντρου Αλγοριθμικής Διαφάνειας (Cyprus Center for Algorithmic Transparency - CyCAT) (www.cycat.io) (2018-).
 • Συν-επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας “fAIre - Fairness and Ethics in AI- Human Interaction” στο Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας CYENS (2018-).
 • Πρόεδρος, Cyprus Chapter of the Special Interest Group on Computer- Human Interaction (SIGCHI), Association for Computing Machinery (05/2015-09/2016).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme “Social Information Systems” (2014-present).
 • Deputy Dean of the OUC Faculty of Pure and Applied Sciences (2021-).
 • Member of the OUC Senate (2022-).
 • Chairwoman of the OUC Research Committee (2022-).
 • Head of the Cyprus Center for Algorithmic Transparency (CyCAT).
 • Co-leader of the research group “fAIre - Fairness and Ethics in AI- Human Interaction” at the CYENS Centre of Excellence.
 • Chairperson, Cyprus Chapter of the Special Interest Group on Computer Human Interaction (SIGCHI), Association for Computing Machinery (05/2015-09/2016).
 • Barlas, P., Krahn, M., Kleanthous, S., Kyriakou, K., & Otterbacher, J. (2022), “Shifting Our Awareness, Taking Back Tags: Temporal Changes in Computer Vision Services’ Social Behaviors”, In Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media (Vol. 16, pp. 22-31).
 • Orphanou, K., Otterbacher, J., Kleanthous, S., Batsuren, K., Giunchiglia, F., Bogina, V., Shulner Tal, A., Hartman, A. & Kuflik, T. (2022), “Mitigating Bias in Algorithmic Systems-A FishEye View”, ACM Computing Surveys (CSUR).
 • Paramita, M. L., Orphanou, K., Christoforou, E., Otterbacher, J. & Hopfgartner, F. (2021), “Do you see what I see? Images of the COVID-19 pandemic through the lens of Google”, Information Processing & Management, 58(5), 102654.
 • Barlas, P., Kyriakou, K., Guest, O., Kleanthous, S. & Otterbacher, J. (2021), “To “See” is to stereotype: Image tagging algorithms, gender recognition, and the accuracy-fairness trade-off”, Proceedings of the ACM on Human Computer Interaction, 4(CSCW3), pp. 1-31.
 • Kasinidou, M., Kleanthous, S., Orphanou, K., & Otterbacher, J. (2021), “Educating Computer Science Students about Algorithmic Fairness, Accountability, Transparency and Ethics”, In Proceedings of the 26th ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, v.1, pp. 484-490.

https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3511047.3536348

https://scholar.google.com/citations?user=RWIcc3cAAAAJ&hl=en