Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

08
Πεμ, Δεκ
Jahna Otterbacher
Jahna Otterbacher
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα
Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών
Δευτέρα/Monday, 09:30-13:30
...
-
-
-

Η Δρ. Otterbacher σπούδασε στο University of Michigan at Ann Arbor (ΗΠΑ) όπου έλαβε το μεταπτυχιακό της από το Τμήμα Στατιστικής, το διδακτορικό της από τη Σχολή Πληροφορικής του ίδιου Πανεπιστημίου και είναι κάτοχος MA στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία από το Boston University. Διετέλεσε Επισκέπτης Λέκτορας στα Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2006-2009) και Επίκουρη Καθηγήτρια στο Illinois Institute of Technology (2010-2012).

Ο κύριος στόχος της έρευνάς της είναι η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την κατανόηση των συμπεριφορών των χρηστών σε ψηφιακά περιβάλλοντα, με έμφαση στις γλωσσικές τους συμπεριφορές.

Η έρευνά της έχει δημοσιευθεί σε κορυφαία διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδριών, όπως το Association for Computing Machinery, Conference on Human Factors in Computing Systems (ACM CHI) και τα International Conference on Web and Social Media (AAAI ICWSM), the Journal of Computer-Mediated Communication (JCMC) και Knowledge and Information Systems.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Ανάλυση και μοντελοποίηση συμπεριφορών χρηστών
 • Αλγοριθμική διαφάνεια και έλεγχος (auditing)
 • Crowdsourcing / ανθρώπινη υπολογιστική

 

English text follows

SHORT VITA

Dr. Otterbacher holds a master in Statistics and a Ph.D. in Information from the University of Michigan at Ann Arbor (USA). She also holds a master in Applied Linguistics from Boston University. Prior to joining the OUC in 2012, she worked as a Visiting Lecturer of Management Information Systems at the University of Cyprus (2006-2009) and an Assistant Professor at Illinois Institute of Technology in Chicago (2010-2012).

The main goal of her research is to develop innovative methods to understand the users’ behaviour in digital environments, with emphasis on studying their language behaviours.

Her research has been published in top ranked international journals and conference proceedings, i.e. Association for Computing Machinery, Conference on Human Factors in Computing Systems (ACM CHI), Association for the Advancement of Artificial Intelligence, International Conference on Web and Social Media (AAAI ICWSM), the Journal of Computer - Mediated Communication (JCMC) and Knowledge and Information Systems.

MAIN RESEARCH AREAS

• Analysis and Modeling of Users’ Behaviour

• Algorithmic Transparency & Auditing

• Human Computation and Crowdsourcing

 • Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη στο ΑΠΚΥ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα» (2014-σήμερα).
 • Επικεφαλής του Κυπριακού Κέντρου Αλγοριθμικής Διαφάνειας (Cyprus Center for Algorithmic Transparency - CyCAT) (www.cycat.io).
 • Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας «Transparency in Algorithms Group (TAG)» στο ερευνητικό κέντρο αριστείας RISE.
 • Πρόεδρος, Cyprus Chapter of the Special Interest Group on Computer- Human Interaction (SIGCHI), Association for Computing Machinery (Μάιος 2015-Σεπτέμβριος 2016).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme "Social Information Systems" (2014-present).
 • Head of the Cyprus Center for Algorithmic Transparency (CyCAT) (www.cycat.io).
 • Head of the research group "Transparency in Algorithms Group (TAG)" at the Center of Excellence RISE.
 • Chairperson, Cyprus Chapter of the Special Interest Group on Computer-Human Interaction (SIGCHI), Association for Computing Machinery (2015-present).
 • Barlas, K. Kyriakou, S. Kleanthous & J. Otterbacher (2019), “What Makes an Image Tagger Fair? Proprietary auto-tagging and interpretations on people images”, In Proceedings of the Association for Computing Machinery 27th Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization (ACM UMAP) [acceptance rate: 24%].
 • Kyriakou, P. Barlas, S. Kleanthous & J. Otterbacher (2019), “Fairness in Proprietary Image Tagging Algorithms: A cross-platform audit on people images”, In Proceedings of the 13th International AAAI Conference on Web and Social Media (AAAI ICWSM) [acceptance rate: 21%].
 • S. Ntalianis, A. Kener & J. Otterbacher (2019), “Feelings’ Rating and Detection of Similar Locations, Based on Volunteered Crowdsensing and Crowdsourcing”. IEEE Access 7, pp. 90215-90229 [impact factor (2018): 4.098].
 • Matsangidou and J. Otterbacher (2019), “What is Beautiful Continues to be Good: People Images and Algorithmic Inferences on Physical Attractiveness”, In Proceedings of the 17th IFIP International Conference on Human-Computer Interaction [acceptance rate: <30%].
 • Otterbacher, P. Barlas, S. Kleanthous, & K. Kyriakou (2019), “How Do We Talk about Other People? Group (Un) Fairness in Natural Language Image Descriptions”, In Proceedings of the Seventh AAAI Conference on Human Computation and Crowdsourcing (AAAI HCOMP) [acceptance rate: 25%].

https://scholar.google.com/citations?user=JahnaOtterbacher