19
Κυρ, Μάι

Αντώνης Ζορπάς (Antonis Zorpas)

Αντώνης Ζορπάς (Antonis Zorpas)
Αντώνης Ζορπάς (Antonis Zorpas)
Αναπληρωτής Καθηγητής
Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών
Τρίτη/Tuesday, 12:00-17:00

antonis.zorpas@ouc.ac.cy

-
-
-

Ο Δρ. Αντώνης Α. Ζορπάς είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας με διδακτορικό στην επιστημονική περιοχή Χημικών Επιστημών με έμφαση στη Μηχανική Περιβάλλοντος από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Είναι σήμερα Αναπληρωτής Καθηγητής στον τομέα της Χημικής Μηχανικής Περιβάλλοντος στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και διευθυντής του Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας. Διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας (2020-2022) και Μέλος της Συγκλήτου (2018-2022) του ΑΠΚΥ. Συμμετείχε σε αρκετές τεχνικές επιτροπές στον τομέα της έρευνας και του περιβάλλοντος στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει πάνω από 20 έτη εμπειρίας στη βιομηχανία. Έχει συγγράψει και έχει δημοσιεύσει πέντε (5) βιβλία και πολλές επιστημονικές μελέτες στους τομείς της Χημικής Μηχανικής και της Μηχανικής Περιβάλλοντος με έμφαση στη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων. Έχει περισσότερες από 500 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, διεθνή συνέδρια, συλλογικούς τόμους κ.λπ. Ο δείκτης h-index των δημοσιεύσεών του στο Google Scholar είναι 45 με περισσότερες από 7500 αναφορές.

Ο Α. Ζορμπάς είναι μέλος των Συντακτικών Επιτροπών των διεθνών περιοδικών όπως: Energies (MDPI), International Journal of Environmental Pollution Control and Management (IJEPCM) (Serials Publication & Distribution), Energy Nexus, Water, Food, Power (Elsevier), Arabian Journal of Geosciences (Associate Editor) (SRINGER), Sustainability (MPDI, Corporate Social Responsibility and Environmental Management (John Wiley & Sons Ltd and ERP Environment), Waste Management & Research (Associate Editor) (SAGE), Sustainable Chemistry and Pharmacy (Elsevier, Special Issue Guest Editor), Science of the Total Environment (Elsevier, Special Issue Guest Editor), Euro Mediterranean Journal for Environmental Integration (Springer,  Special Issue Guest Editor) και του “Environmental Systems Engineering” section του open access περιοδικού Frontiers in Environmental Science (Associate Editor).

Ο Δρ Ζορπάς διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου (2013-2019),   επιστημονικός συνεργάτης του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος (2013-2019), σύμβουλος της Επιτροπής Στρατηγικού

Σχεδιασμού του δικτύου EURASHE για θέματα της Συνθήκης της Μπολόνια (2018-2019), ενώ από το 2008 είναι επιστημονικός συνεργάτης της Ε.Ε. Από το 2019 συνεργάζεται με το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του University Miguel Hernandez of Elche (Spain). Το 2019 βραβεύτηκε μαζί με άλλους ακαδημαϊκούς από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεισφορά του στα περιβαλλοντικά δρόμενα της Κύπρου. Από το 2022 είναι Τεχνικός Σύμβουλος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας σε τομείς Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Από το 2021 είναι μέλος του SDSN Network για την υιοθέτηση των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξής των Η.Ε - UN-SDGs. Από το 2021 είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής TC11 για την μηδενική ρύπανση (στη βάση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας υπό την ευθύνη του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Εθνικής Επιτροπής TC323 για την Κυκλική Οικονομία υπό την ευθύνη του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).

Για τέσσερα συναπτά έτη (2019, 2020, 2021, 2022) συμπεριλήφθηκε σε έρευνα ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου του Stanford ανάμεσα στους κορυφαίους επιστήμονες διεθνώς στο πεδίο των Επιστημών του Περιβάλλοντος με βάση βιβλιομετρικά δεδομένα.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Στρατηγικοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης και Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, Αποχαρακτηρισμός Αποβλήτων
 • Προγράμματα Μηδενικής Παραγωγής Αποβλήτων
 • Προγράμματα Πρόληψης Αποβλήτων
 • Κυκλική Οικονομία, Βιομηχανική Συμβίωση, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Βιο-οικονομία, Αειφόρος Ανάπτυξη, Προσδιορισμός Ανθρακικού Αποτυπώματος
 • Προγράμματα Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντικού Κινδύνου
 • Μοντέλα Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA), Ανάλυσης Ροών Υλικών (Material Flow Analysis), Αναλύσεις SWOT-PESTEL, Πολυκριτηριακές Αναλύσεις
 • Εφαρμογές φυσικών ορυκτών για επεξεργασία αποβλήτων (Ζεόλιθοι) με τη μέθοδο της ιοντοεναλλαγής
 • Επεξεργασίες βιοστερεών με τη μέθοδο της κομποστοποίησης
 • Επεξεργασία βεβαρυμμένων αποβλήτων με χημικές και ηλεκτροχημικές οξειδώσεις
 • Βελτιστοποίηση μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και μονάδων ανάκτησης ενέργειας

 

English text follows

SHORT VITA

Dr Zorpas studied Chemical Engineering and holds a PhD in the scientific area of Chemical Science with emphasis on Environmental Management and Engineering (All from the National technical University of Athens). His PhD focuses on the Development of a Methodology for the composting of sewage sludge using Natural Minerals (Zeolites/Cli). He had or still have significant co-operations with several Universities and other Research Institutes in Europe.

He served as the Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme “Environmental Conservation and Management” from 2016-2021. He is the editor of five (5) scientific books. He has more than 500 publications (including editor in books, contribution in books, papers in scientific journals and international conferences with an h-index=45 and with more than 7500 citations). He is currently in the Editorial Board of the following journals: Energies (MDPI), International Journal of Environmental Pollution Control and Management (IJEPCM) (Serials Publication & Distribution), Energy Nexus, Water, Food, Power (Elsevier), Arabian Journal of Geosciences (Associate Editor) (SRINGER), Sustainability (MPDI, Corporate Social Responsibility and Environmental Management (John Wiley & Sons Ltd and ERP Environment), Waste Management & Research (Associate Editor) (SAGE), Sustainable Chemistry and Pharmacy (Elsevier, Special Issue Guest Editor), Science of the Total Environment (Elsevier, Special Issue Guest Editor), Euro Mediterranean Journal for Environmental Integration (Springer, Special Issue Guest Editor) as well as on the "Environmental Systems Engineering” section for Frontiers in Environmental Science (Associate Editor) For more than 20 years, he was acting as Consulting Engineer on behalf of several industrial activities, government and local authorities. He was the Chairman of the Cyprus Environmental Engineers Council (2013-2019), and active member of the Scientific Advisory Committee of the Office of the Cyprus Commissioner for the Environment (2013- 2019). He was on the Board of Experts of EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education (2016-2019) in Brussels and Scientific Cooperator with the EU. He is also acting as technical expert for Energy and Environment on behalf of the European Defence Agency (EDA), in the Transversal Group. In addition, his member of the National Technical Committee TC11 for Zero Pollution (European Green Deal – Zero Pollution) under the responsibility of the Cyprus Department of Environment as well as Member of the National Technical Committee CYS ISO/TC 323 “Circular Economy” under the responsibility of Cyprus Standardization Office (CYS). In 2019 he received an honorary distinction for his longstanding contribution to the environmental issues of Cyprus from the President of the Republic. He is included in the 2% of the renowned scholars in his field for two consecutive years (2019, 2020, 2021) in the study “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators, published by a research team of the Stanford University (USA), which includes the most influential researchers in the world.

MAIN RESEARCH AREAS

 • Waste minimization monitoring and evaluation, EMAS, ISO 14001
 • Strategic planning development, zero waste approach, waste prevention, social behaviour
 • City metabolism, Circular economy and Industrial Symbiosis
 • Bio economy, Strategy Development
 • Sustainable development programs (environmental, social culture and economics)
 • Management and treatment of liquid waste, Management of solid waste
 • Water footprint, Wastewater management and monitoring, Environmental footprint
 • Environmental Impact and Environmental Risk Assessment Analysis / multi criteria analysis models / LCA / SWOT-PESTEL analysis
 • Implementation of natural minerals (Zeolites) in the treatment of solid and liquid waste
 • Implementation of composting methods for the treatment of several organic waste, bio-waste, Implementation of chemical oxidation, electrochemical oxidation for the treatment of heavy polluted waste
 • Optimization of waste water treatment plants under high climate conditions and production of energy
 • Soils Science and Soils Organic Carbon Environmental Footprint
 • Impact of GMO in the soils and the environment
 • Μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΚΥ (2018-02/2022).
 • Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας, ΑΠΚΥ (2016-).
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας του ΑΠΚΥ (2020-06/2022).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», ΑΠΚΥ (2016-2021).
 • Μέλος της Εθνικής Επιτροπής CYS/MC 15 «Περιβαλλοντικά Θέματα» στο CYS (2021-).
 • Μέλος της Εθνικής Επιτροπής CYS ISO/TC 323 για την Κυκλική Οικονομία (2021-).
 • Μέλος του δικτύου SDSN για την υιοθέτηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (μέλος του Leader Council και της Executive Committee) (2021-).
 • Μέλος της Επιτροπής Ειδικότητας Χημικής Μηχανικής του ΕΤΕΚ (2021-).
 • Συντονιστής της Επιτροπής Ειδικότητας Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΕΤΕΚ (2020-).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Member of the OUC Senate (2018-02/2022).
 • Head of the OUC Lab on Chemical Engineering & Engineering Sustainability (2016-).
 • Chair of the OUC Research Committee (2020-06/2022).
 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme “Environmental Conservation and Management” (2016-2021).
 • Member of the expert’s team in Transversal Group in the European Defence Agency (2022-).
 • Member if the National Technical Committee TC11 for Zero Pollution (European Green Deal – Zero Pollution) under the responsibility of the Cyprus Department of Environment (2021-).
 • Member of the National Technical Committee CYS ISO/TC 323 “Circular Economy” under the responsibility of Cyprus Standardization Office (CYS) (2021-).
 • Member of the SDSN Network to adopt UNSDGs in the Leader Council, and the Executive Committee (2020-).
 • Papamichael, I., Chatziparaskeva, G., Voukkali, I., Navarro-Pedreño, J., Jeguirim, M., and Zorpas, A.A. (2023), “The perception of Circular Economy in the framework of Fashion Industry“, Waste Management and Research, 1-13.
 • Rodríguez-Espinosa, T., Navarro-Pedreño, J., Lucas I.G., Candel, M.B.A., Gimeno, A.P., Papamichael, I., Zorpas, A.A. (2023), “Environmental risk from not polluted residues”, Sustainability, 2023, 15 (1), 192.
 • Papamichael, I., Voukkali, I., Loizia, P., Pappas, G., Zorpas, A.A. (2023), “Existing tools used in the framework of environmental performance”, Sustainable Chemistry and Pharmacy, Vol 32, May 2023, 101026.
 • Stylianou, M., Terpsithea, P., Bennici, S., Dutournie, P., Limousy, L., Agapiou, A., Papamichael, I., Khiari, B., Jeguirim, M., Zorpas, A.A. (2023), “Tomato waste biochar in the framework of circular economy”, Science of the Total Environment, 871, 161959.
 • Papamichael, I., Tsiolaki, F., Stylianou, M., Voukkali, I., Sourkouni, G.,  Argirusis, N., Argirousis, C., Zorpas, A.A. (2023), “Evaluation of the effectiveness and performance of Environmental Impact Assessment studies in Greece”, Comptes Rendus Chemi.

https://scholar.google.com/citations?user=4dIcs5cAAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/Antonis_Zorpas