Προφίλ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

01
Πεμ, Οκτ
Αντώνης Ζορπάς
Αντώνης Ζορπάς
Επίκουρος Καθηγητής
Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
...
00 357-22 411 936
-
-

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Δρ. Αντώνης Ζορπάς είναι Χημικός Μηχανικός και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και Διδακτορικού στη Μηχανική Περιβάλλοντος. Είναι ενεργό μέλος αρκετών ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σήμερα Επίκουρος Καθηγητής και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του ΑΠΚΥ και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας.

Έχει περισσότερες από 350 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά διεθνή περιοδικά, παγκόσμια συνέδρια, βιβλία κ.λπ. Για περισσότερα από 20 χρόνια υπήρξε σύμβουλος σε διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες. Υπήρξε πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου την περίοδο 2013-2019 και επιστημονικός συνεργάτης του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος από το 2013.

Την περίοδο 2016-2019 διετέλεσε σύμβουλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του δικτύου EURASHE για θέματα της Συνθήκης της Μπολόνιας, ενώ από το 2008 είναι επιστημονικός συνεργάτης της Ε.Ε. Το 2019 βραβεύθηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προσφορά του στα περιβαλλοντικά δρώμενα της Κύπρου.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Στρατηγικοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης και Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (επικινδύνων και μη)
 • Προγράμματα Μηδενικής Παραγωγής Αποβλήτων
 • Προγράμματα Πρόληψης Αποβλήτων και Έλεγχος Συμπεριφοράς
 • Μεταβολισμός Πόλεων, Κυκλική Οικονομία, Βιομηχανική Συμβίωση
 • Βιο-οικονομία, Μπλε Οικονομία, Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Προσδιορισμός Ανθρακικού και Υδατικού Αποτυπώματος
 • Προγράμματα Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντικού Κινδύνου
 • Μοντέλα Ανάλυσης Κύκλου Ζωής, SWOT-PESTEL analysis, Πολυκριτηριακές Αναλύσεις
 • Εφαρμογές φυσικών ορυκτών για επεξεργασία αποβλήτων (Ζεόλιθοι) με τη μέθοδο της ιοντοεναλλαγής
 • Επεξεργασίες βιοστερεών με τη μέθοδο της κομποστοποίησης
 • Τεχνικές Αποχαρακτηρισμού Αποβλήτων
 • Ανάκτηση Ενέργειας από απόβλητα
 • Ανάπτυξη Στρατηγικών και Τεχνικών για διαχείριση μικρο-πλαστικών από εδάφη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 • Μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΚΥ (2018-σήμερα).
 • Επικεφαλής του Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Περιβάλλοντος του ΑΠΚΥ (2016-σήμερα).
 • Πρόεδρος Συνδέσμου Επιστημών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου (2013-2019).
 • Μέλος Τεχνικών Επιτροπών του ΕΤΕΚ: Χημική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος (2018-σήμερα).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο ΑΠΚΥ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» (2016-σήμερα).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Antoniou, N., Zorpas, A.A. (2019), ”Quality Protocol Development to define End-of-Waste Criteria for Tire Pyrolysis Oil in the framework of Circular Economy Strategy”, Waste Management, 95, pp. 161-170, DOI: https://doi.org/10.1016/j. wasman.2019.05.035.
 • Symeonides, D., Loizia, P., Zorpas, A.A. (2019), ”Tires Waste Management System in Cyprus in the framework of Circular Economy Strategy“, Journal of Environmental Science and Pollution Research, DOI: https://doi.org/10.1007/ s11356-019-05131-z.
 • Bennici, S., Jeguirim, M., Limousy, L., Haddad, K., Vaulot, C., Michelin, L., Josien, L., Zorpas, A.A. (2018), ”Influence of CO2 concentration and inorganic species on the gasification of lignocellulosic biomass derived chars“, Waste Biomass Valorization, pp. 1-8, DOI: https://doi.org/10.1007/s12649- 019-00658-1.
 • Loizia, P., Neofytou, N., Zorpas, A.A. (2018), ”The concept of circular economy in food waste management for the optimization of energy production through UASB reactor“, Environmental Science and Pollution Research, DOI: https://doi.org/10.1007/s11356-018- 3519-4.
 • Zorpas, A.A., Voukkali, I., Navarro, J. (2018), ”Tourist area metabolism and its potential to change through a Proposed Strategic Plan in the framework of Sustainable Development“, Journal of Cleaner Production, Vol. 172, pp. 3609- 3620, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j. jclepro.2017.02.119.

https://scholar.google.com/citations?user=AntonisZorpas

https://www.researchgate.net/profile/Antonis_Zorpas