28
Τρι, Νοε
Αντώνης Ζορπάς (Antonis Zorpas)
Αντώνης Ζορπάς (Antonis Zorpas)
Αναπληρωτής Καθηγητής
Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών
Τρίτη/Tuesday, 12:00-17:00

antonis.zorpas@ouc.ac.cy

-
-
-

Ο Δρ. Αντώνης Α. Ζορπάς είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας με διδακτορικό στην επιστημονική περιοχή Χημικών Επιστημών με έμφαση στη Μηχανική Περιβάλλοντος από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Είναι σήμερα Αναπληρωτής Καθηγητής στον τομέα της Χημικής Μηχανικής Περιβάλλοντος στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και διευθυντής του Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας. Διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας (2020-2022) και Μέλος της Συγκλήτου (2018-2022) του ΑΠΚΥ. Συμμετείχε σε αρκετές τεχνικές επιτροπές στον τομέα της έρευνας και του περιβάλλοντος στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει πάνω από 20 έτη εμπειρίας στη βιομηχανία. Έχει συγγράψει και έχει δημοσιεύσει πέντε (5) βιβλία και πολλές επιστημονικές μελέτες στους τομείς της Χημικής Μηχανικής και της Μηχανικής Περιβάλλοντος με έμφαση στη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων. Έχει περισσότερες από 500 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, διεθνή συνέδρια, συλλογικούς τόμους κ.λπ. Ο δείκτης h-index των δημοσιεύσεών του στο Google Scholar είναι 45 με περισσότερες από 7500 αναφορές.

Ο Α. Ζορμπάς είναι μέλος των Συντακτικών Επιτροπών των διεθνών περιοδικών όπως: Energies (MDPI), International Journal of Environmental Pollution Control and Management (IJEPCM) (Serials Publication & Distribution), Energy Nexus, Water, Food, Power (Elsevier), Arabian Journal of Geosciences (Associate Editor) (SRINGER), Sustainability (MPDI, Corporate Social Responsibility and Environmental Management (John Wiley & Sons Ltd and ERP Environment), Waste Management & Research (Associate Editor) (SAGE), Sustainable Chemistry and Pharmacy (Elsevier, Special Issue Guest Editor), Science of the Total Environment (Elsevier, Special Issue Guest Editor), Euro Mediterranean Journal for Environmental Integration (Springer,  Special Issue Guest Editor) και του “Environmental Systems Engineering” section του open access περιοδικού Frontiers in Environmental Science (Associate Editor).

Ο Δρ Ζορπάς διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου (2013-2019),   επιστημονικός συνεργάτης του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος (2013-2019), σύμβουλος της Επιτροπής Στρατηγικού

Σχεδιασμού του δικτύου EURASHE για θέματα της Συνθήκης της Μπολόνια (2018-2019), ενώ από το 2008 είναι επιστημονικός συνεργάτης της Ε.Ε. Από το 2019 συνεργάζεται με το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του University Miguel Hernandez of Elche (Spain). Το 2019 βραβεύτηκε μαζί με άλλους ακαδημαϊκούς από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεισφορά του στα περιβαλλοντικά δρόμενα της Κύπρου. Από το 2022 είναι Τεχνικός Σύμβουλος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας σε τομείς Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Από το 2021 είναι μέλος του SDSN Network για την υιοθέτηση των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξής των Η.Ε - UN-SDGs. Από το 2021 είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής TC11 για την μηδενική ρύπανση (στη βάση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας υπό την ευθύνη του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Εθνικής Επιτροπής TC323 για την Κυκλική Οικονομία υπό την ευθύνη του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).

Για τέσσερα συναπτά έτη (2019, 2020, 2021, 2022) συμπεριλήφθηκε σε έρευνα ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου του Stanford ανάμεσα στους κορυφαίους επιστήμονες διεθνώς στο πεδίο των Επιστημών του Περιβάλλοντος με βάση βιβλιομετρικά δεδομένα.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Στρατηγικοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης και Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, Αποχαρακτηρισμός Αποβλήτων
 • Προγράμματα Μηδενικής Παραγωγής Αποβλήτων
 • Προγράμματα Πρόληψης Αποβλήτων
 • Κυκλική Οικονομία, Βιομηχανική Συμβίωση, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Βιο-οικονομία, Αειφόρος Ανάπτυξη, Προσδιορισμός Ανθρακικού Αποτυπώματος
 • Προγράμματα Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντικού Κινδύνου
 • Μοντέλα Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA), Ανάλυσης Ροών Υλικών (Material Flow Analysis), Αναλύσεις SWOT-PESTEL, Πολυκριτηριακές Αναλύσεις
 • Εφαρμογές φυσικών ορυκτών για επεξεργασία αποβλήτων (Ζεόλιθοι) με τη μέθοδο της ιοντοεναλλαγής
 • Επεξεργασίες βιοστερεών με τη μέθοδο της κομποστοποίησης
 • Επεξεργασία βεβαρυμμένων αποβλήτων με χημικές και ηλεκτροχημικές οξειδώσεις
 • Βελτιστοποίηση μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και μονάδων ανάκτησης ενέργειας

 

English text follows

SHORT VITA

Dr. Antonis Zorpas is a Chemical Engineer with a Ph.D. in Environmental Management and Engineering. He is actively engaged with several Universities and Research Institutes in Europe. He is Associate Professor at Open University of Cyprus (Faculty of Pure and Applied Sciences) and the Head of the Lab of Chemical Engineering and Engineering Sustainability. He is also the Academic Coordinator of the postgraduate programme on "Environmental Conservation and Management" of Open University of Cyprus.

He has more than 350 publications (including editor in scientific books, contribution in books, papers in scientific journals and international conferences). For more than 20 years, he was acting as Consulting Engineer on behalf of several industrial activities, government and local authorities. He was from 2013 to 2019 the Chair of the Cyprus Environmental Scientists and Engineers Association and is an active member of the Scientific Advisory Committee of the Office of the Cyprus Commissioner for the Environment (since 2013).

Dr. Zorpas sat (2016-2019) on the Board of Experts of EURASHE (European Association of Dr. Zorpas sat (2016-2019) on the Board of Experts of EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) in Brussels and he is a Scientific Cooperator with DG Environmentof the EU. In 2010 he received an honorary distinction for his long-standing contribution to the environmental issues of Cyprus by the President of the Republic of Cyprus.

MAIN RESEARCH AREAS

 • Waste minimization monitoring and evaluation, EMAS, ISO 14001
 • Strategic planning development, zero waste approach, waste prevention, social behaviour
 • City metabolism, Circular economy and Industrial Symbiosis
 • Bio economy, Strategy Development, Blue economy
 • Sustainable development programs
 • Management and treatment of liquid waste, Management of solid waste
 • Water footprint, Wastewater management and monitoring, Environmental footprint
 • Environmental Impact and Environmental Risk Assessment Analysis / multi criteria analysis models / LCA / SWOT-PESTEL analysis
 • Implementation of natural minerals (Zeolites) in the treatment of solid and liquid waste
 • Implementation of composting methods for the treatment of several organic waste, bio-waste, bio solids up on sustainable way
 • Implementation of chemical oxidation, electrochemical oxidation for the treatment of heavy polluted waste
 • Optimization of waste water treatment plants under high climate conditions and production of energy
 • Soils Science and Soils Organic Carbon Environmental Footprint
 • Impact of GMO in the soils and the environment
 • Μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΚΥ (2018-02/2022).
 • Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας, ΑΠΚΥ (2016-).
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας του ΑΠΚΥ (2020-06/2022).
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», ΑΠΚΥ (2016-2021).
 • Μέλος της Εθνικής Επιτροπής CYS/MC 15 «Περιβαλλοντικά Θέματα» στο CYS (2021-).
 • Μέλος της Εθνικής Επιτροπής CYS ISO/TC 323 για την Κυκλική Οικονομία (2021-).
 • Μέλος του δικτύου SDSN για την υιοθέτηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (μέλος του Leader Council και της Executive Committee) (2021-).
 • Μέλος της Επιτροπής Ειδικότητας Χημικής Μηχανικής του ΕΤΕΚ (2021-).
 • Συντονιστής της Επιτροπής Ειδικότητας Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΕΤΕΚ (2020-).

 

English text follows

ADMINISTRATIVE/RESEARCH POSITIONS

 • Member of the OUC Senate (2018-present).
 • Head of OUC’s Lab on Chemical Engineering & Engineering Sustainability.
 • Chairman of the Cyprus Environmental Scientists and Engineers Association (2013-2019).
 • Member of Technical Committees of theTechnical Chamber of Cyprus: Chemical Engineering, Environmental Engineering (2018-present).
 • Academic Coordinator of the OUC Postgraduate Programme "Environmental Conservation and Management" (2016-present).
 • Papamichael, I., Chatziparaskeva, G., Voukkali, I., Navarro-Pedreño, J., Jeguirim, M., and Zorpas, A.A. (2023), “The perception of Circular Economy in the framework of Fashion Industry“, Waste Management and Research, 1-13.
 • Rodríguez-Espinosa, T., Navarro-Pedreño, J., Lucas I.G., Candel, M.B.A., Gimeno, A.P., Papamichael, I., Zorpas, A.A. (2023), “Environmental risk from not polluted residues”, Sustainability, 2023, 15 (1), 192.
 • Papamichael, I., Voukkali, I., Loizia, P., Pappas, G., Zorpas, A.A. (2023), “Existing tools used in the framework of environmental performance”, Sustainable Chemistry and Pharmacy, Vol 32, May 2023, 101026.
 • Stylianou, M., Terpsithea, P., Bennici, S., Dutournie, P., Limousy, L., Agapiou, A., Papamichael, I., Khiari, B., Jeguirim, M., Zorpas, A.A. (2023), “Tomato waste biochar in the framework of circular economy”, Science of the Total Environment, 871, 161959.
 • Papamichael, I., Tsiolaki, F., Stylianou, M., Voukkali, I., Sourkouni, G., , Argirusis, N., Argirousis, C., Zorpas, A.A. (2023), “Evaluation of the effectiveness and performance of Environmental Impact Assessment studies in Greece”, Comptes Rendus Chemi.

https://scholar.google.com/citations?user=4dIcs5cAAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/Antonis_Zorpas