09
Σαβ, Δεκ

Υβριδικό Συνέδριο: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ενωσιακό Δίκαιο [21.10.2023]

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Νομική», σε συνεργασία με την Έδρα Jean Monnet με αντικείμενο «Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικαιώματα και Δικαστική Ολοκλήρωση» που κατέχει ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Τσαδήρας, διοργανώνει Υβριδικό Συνέδριο με τίτλο «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ενωσιακό Δίκαιο» το Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2023.

Κεντρικοί ομιλητές είναι οι εγνωσμένου κύρους Καθηγητές Paul Craig (University of Oxford), Βαλσάμης Μιτσιλέγκας (University of Liverpool) και Νικόλας Κουντούρης (University College London).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το συνέδριο θα λάβει χώρα μεταξύ 09.30 π.μ. και 15.00 μ.μ. και είναι ανοικτό σε νομικούς, δικηγόρους,  ακαδημαϊκούς, ερευνητές, τεχνοκράτες και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου. Το συνέδριο είναι πιστοποιημένο/εγκεκριμένο από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για 5 μονάδες CPDs.

Γλώσσα συνεδρίου: Αγγλική

Σύνδεσμος για εγγραφή: https://forms.office.com/e/E7U3ULUvY9

Για διά ζώσης συμμετοχή, ο χώρος διεξαγωγής είναι το ξενοδοχείο SEMELI στη Λευκωσία, ενώ θα μεταδίδεται ταυτόχρονα και διαδικτυακά στο κανάλι του ΑΠΚΥ στο YouTube, εδώ:

 


Το νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα (ΒΑ) στη Νομική εξ αποστάσεως του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) προσφέρεται για πρώτη φορά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023/24. Το Πτυχίο Νομικής του ΑΠΚΥ είναι πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) και καλύπτει τα μαθήματα των εξετάσεων του Νομικού Συμβουλίου για ασκούμενους δικηγόρους. Αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή με τις σημαντικότερες έννοιες και αρχές που διέπουν το κυπριακό νομικό σύστημα, έτσι όπως αυτό επηρεάζεται από και αλληλεπιδρά με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της Έδρας Jean Monnet στο αντικείμενο EU Institutions, Rights and Judicial Integration που κατέχει ο Αναπλ. Καθηγ. Ενωσιακού Δικαίου του ΑΠΚΥ Αλέξανδρος Τσαδήρας είναι η προώθηση της περαιτέρω έρευνας, συγγραφής και διδασκαλίας στη θεματική «Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικαιώματα και Δικαστική Ολοκλήρωση». Ειδικότερα, η Έδρα αποσκοπεί μεταξύ άλλων (α) στη δημιουργία γνώσης που μπορεί να υποστηρίξει τη χάραξη πολιτικής της Ε.Ε. και να ενισχύσει τον ρόλο της σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, (β) στην ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και της κοινωνίας, και (γ) στη διάδοση της γνώσης για θέματα της Ε.Ε. στην ευρύτερη κοινωνία. 

 

Conf HumanRightsEULaw SAVETHEDATE 21102023